Докторски уметнички пројекат – уметничко-истраживачки рад

Циљ предмета

Циљ је да се, у вези докторског уметничког пројекта, оствари: 1) критика и коректура уметничких резултата, 2) критика и коректура теоријских (експланторних и интерпретативних) резултата, 3) припрема одбране дисертације.


Исход предмета

Студенти завршавају докторске академске студије и доказују опште компетенције у области мултимедијалног обликовања. Доказују оспособљеност за сувисло и стваралачко деловање према одређеној сврси обликовања. Доказују оспособљеност за теоретизацију дигиталне уметности, те критику намене и расправу контекста употребе мултимедијалног дизајна. Доказују оспособљеност за усавршавање и индивидуални и тимски рад у различитим областима уметности и дизајна. Демонстрирају изузетне компетенције у струци обликовања и разумевања мултимедијалног дизајна (multimedia design), дигиталне уметности (digital art), UX дизајна (user experience design), генеративне уметности (generative art), интерактивне и партиципативне уметности (interactive and participatory art) и VR уметност (virtual-reality art). Демонстрирају знање из бласти анимације, фотографије, графичког дизајна, сликарства, дизајна звука, амбијенталне уметности, вишемедијске уметности, концептуалне уметности и теорије уметности.


Садржај предмета

У сарадњи са руководиоцем студијског програма и ментором студенти решавају обликовне задатке у домену докторског уметничког пројекта и дају објашњења исхода рада. Студенти окончавају докторске академске студије пројектом који садржи одговарајуће теоријско (писано) објашњење и ауторска дела из неке од наведених области: 1) мултимедијални дизајн, 2) дигитална уметност, 3) UX дизајн, 4) генеративна уметност, 5) интерактивна и партиципативна уметност, 6) VR уметност. Број ауторских дела, естетске референце, те обликовне узоре, поступке и решења, студенту сугерише ментор.