Докторски уметнички пројекат – припрема

Циљ предмета

Циљ је разрада обликовних поступка у вези докторског уметничког пројекта, те разрада експланторних и интерпретативних поступака који се успостављају и развијају као ауторефлексивно поетско писмо (теорија уметника) и као оперативно кретање одређеним теоријским системима релевантним за предмет докторске дисертације.


Исход предмета

Студенти стичу специфично-предметне компетенције у контексту обликовања и разумевања дигиталних мултимедија, односно УX дизајна, генеративне уметности, интерактивне партиципативне уметности, ВР уметност, те (изборно) анимације, фотографије, графичког дизајна, сликарства, дизајна звука, амбијенталне уметности, вишемедијске уметности и концептуалне уметности.


Садржај предмета

Студијски истраживачки рад

Студенти раде на докторском уметничком пројекту који садржи теоријско (писано) објашњење и ауторска дела из области дигиталних мултимедија (UX дизајна, генеративне уметности, интерактивне партиципативне уметности и VR уметност). Рачунају на – код реципијената – потенцијално истовремен доживљај разнородних и кумулативних садржаја. Отуд конципирају амбијенталне поставке, и, уједно, антиципирају бихевиоралне ситуације и перцептивне перформансе у стварном или виртуелном простору представљања докторског уметничког пројекта.