Календар наставе

Настава се одржава сваког радног дана у периоду од 17:30 до 21:00 (4 школска часа) према следећем календару:

kratki-kursevi-kalendar