Патенти и техничка решења

  1. Миљко Ерић, Ненад Вукмировић, Милош Јањић, Десимир Вучић, Technical solution: „New algorithm for calibration of local oscillators mismatch in a multi-channel receiving system, ЕТФ, Београд, 2015.
  2. Миљко Ерић, Ненад Вукмировић, Милош Јањић, Десимир Вучић, Техничко решење: „Нови поступак за мерење заузетости радиофреквенцијског спектра у контексту когнитивног радија“, ЕТФ, Београд, 2015.
  3. Александар Родић, Деспотовић Жељко, Милош Јовановић, Свемир Попић, Александар Ћосић, Стевановић Илија, Урукало Ђорђе, Експериментални прототип покретног соларног електричног генератора с системом за аутоматско праћење сунца, Експериментални прототип покретног соларног електричног генератора с системом за аутоматско праћење сунца (М83), 2015.
  4. Александар Родић, Деспотовић Жељко, Стевановић Илија, Милош Јовановић, Експериментално постројење за евалуацију енергетске ефикасности патентираног концентратора сунчеве енергије с моделом система за складиштење топлоте , Експериментално постројење за евалуацију енергетске ефикасности патентираног концентратора сунчеве енергије с моделом система за складиштење топлоте (М83), 2015.
  5. Милинковић, С.: Систем за препознавање говора код наменских уређаја. Техничко решење - индустријски прототип. Рачунарски факултет Београд, септембар 2014.
  6. М. Ерић and Д. Вучић, Technical solution "Method And Simulator for Wideband Joint Spatio-Temporal Spectrum Sensing of Non-Cooperative Multiuser Scenario in Cognitive Radio Based on Direct Localization", Електротехнички факултет, 2012. год. (М86)
  7. Борислав Агапиев, “System for User Driven Ranking of Web Pages”, US Patent 7,873,623, January 18, 2011.
  8. Борислав Агапиев, “System for User Driven Ranking of Web Pages”, US Patent 7,716,205, May 11, 2010.
  9. Борислав Агапиев and Игор Кабиљо, “DHT-based distributed file system for simultaneous use by millions of frequently disconnected, world-wide users”, US Patent 7,716,179, May 11, 2010.
Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079