Др Катарина Љ. Дамњановић

Dr Katarina Lj. Damnjanović
Академско звање: Редовни професор
Ради по уговору од: 19.11.2013.
Датум рођења: 02.05.1966.
емаил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите ЈаваСцрипт да бисте је видели.

Академска каријера

Избор у звање: 2013. Правни факултет Универзитета Унион - Београд, Ауторско право и право индустријске својине са Међународним привредним правом и Саобраћајним правом
Докторат: 2005. Правни факултет Универзитета у Београду - Београд, Правне науке
Магистарска теза: 1992. Правни факултет Универзитета у Београду - Београд, Право ЕУ
Специјализиција: 1991. Centre Europeen Universitaire - Paris, Право ЕУ
Диплома: 1988. Правни факултет Универзитета у Београду - Београд, Правне науке

Биографија

Рођена 1966. године у Београду.

Основну и средњу школу похађала у Београду. Године 1988. дипломирала на Правном факултету у Београду.

Магистеријум правних наука 1992. на Правном факултету у Београду са радом «Слободна конкуренција у тржишној економији Европске Економске Заједнице».

Докторат правних наука на истом факултету 2005. године са радом «Развој патентног права Европске уније- од хармонизације до унификације и патентно право Србије и Црне Горе».

До априла 1995. радила у Институту за криминолошка и социолошка истраживања, затим до 2001. године у Институту за упоредно право као истраживач сарадник. Директор одељења за Европске студије у ЕСПИ институту до 2006. године.

Од 2004. предавач на Мастер студијама права ЕУ на Правном факултету Универзитета у Београду.

Од 2006. доцент на Правном факултету Универзитета Унион за предмет Ауторско право и индустријска својина.

Иностране стипендије за стручно усавршавање: Стипендија Sasakava фондације за младе таленте, Стипендија Француске владе за специјалистичке студије права Европске уније Европски универзитетски центар у Нансију (Француска).

Тежишна подручја научног рада: Ауторско и право индустријске својине, Право конкуренције, Право Европске уније, Међународно привредно право.

Учешће на пројектима: Петогодишњи пројекат Републике Србије за период 1995.-2000. година, „Промет роба и услуга у упоредном праву“; „Системи контроле берзанског пословања у упоредном праву“ – Институт за упоредно право; „Усклађеност (конвергентност) југословенског правног система са правом ЕУ као услов за развој ефикасности демократског система и укључивање у светску заједницу“-Институт за упоредно право; „Хармонизација југословенског права са правом ЕУ“ – пројекат Швајцарске владе и Института за упоредно право;“ Прилог стратегији Србије за убрзање придруживања ЕУ“ – Министарство Србије за економске односе са иностранством; „Transition repport – Извештај о институционалним и правним реформама“, 2001. – 2002.година и 2002.-2004 година. Институт Г17; „Speaker’ s office“- Rockefeller Brothers Fund;“ EU Road for Serbia“ – Фонд за отворено друштво; као руководилац на пројекту Комисије ЕУ „ Превод acquis communautir-a“ и „Школа унутрашњег тржишта ЕУ“ -ЕСПИ Институт.

Члан Удружења научних и стручних преводилаца, две објављење књиге превода: «Административно право Француске» – Ги Бребан, ЦИД Подгорица и ЈП Службени Лист СРЈ, Београд, 2002. година и Жан-Клод Зарка «Основи институција Европске Уније», Г17 Институт, Београд, 2004. године.

Члан Удружења правника у привреди.

Стални судски тумач за француски и енглески језик од 1992. године.

Научно-стручна продукција

1. «Политика ЕУ у борби против фалсификовања и пиратерије», Право и привреда, бр.5-8/2005.
2. „Режим правне заштите компјутерских програма и проналазака који се примењују путем компјутера у ЕУ“, Тематски зборник радова под насловом:“Педесет година Европске Уније“, Институт за упоредно право и Канцеларија за придруживање ЕУ 2007, Београд.
3. „ Интелектуална својина као значајни елемент корпоративног управљања“, Право и привреда бр.5-8/2008, Београд, Удружење правника у привреди.
4. „Хармонизација домаћег ауторског права са правом ЕУ- право на изнајмљивање и позајмљивање ауторског дела и предмета сродних права“, Правни живот, бр.5-6/2008, Београд, Удружење правника Србије.
5. “Омогућавање приступа ауторским делима слепим и слабовидим лицима у циљу хармонизације домаћег права са правом ЕУ“ Правни живот бр.5-6/3009, Београд, Удружење правника Србије .
6. „Оправдање интелектуалне својине“, Правни живот бр.11, Том III , 2011, Београд, Удружење правника Србије 
7. „Правни оквир заштите „нанотехнологија“ у Европској унији, Страни правни живот, Институт за упоредно право, 2/2012, Београд.
8. „Интелектуална својина“- уџбеник , Катарина Дамњановић, Владимир Марић, Београд, Правни факултет Универзитета Унион и Службени гласник, 2011.
9. “Права интелектуалне својине и право конкуренције Европске уније“, Правни факултет Универзитета Унион и Службени гласник, монографија, Београд, 2011, ИСБН-978-86-591-0809-8, 375 стране.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079