М. Сц. Милана Б. Раичковић

M. Sc. Milana B. Raičković
Академско звање: Асистент
Датум рођења: 28. јун 1983.

Биографија

Милана Раичковић је рођена 28. јуна 1983. у Београду. Завршила је основну школу “Краљ Петар
Први” у Београду, и “Математичку гимназију” у Београду. Дипломирала је 2009. године са звањем
Дипломирани инжењер електротехнике на Електротехничком факултету у Београду, одсек
Физичка електроника, смер Оптоелектроника и ласерска техника. Тренутно је докторант на
Рачунарском факултету, на смеру Рачунарско инжењерство.