План студијског програма Интелигентни системи, акредитованог 2009.

 

Р бр.

Ознака

Предмет

Семестар

Часова

ЕСПБ

1.

08.4002

Симболичко рачунање

1

2+2

3

2.

08.8903

Три изборна предмета из групе М3

1

9+9

18

3.

08.8906

Два изборна предмета из групе М4

2

4+4

12

4.

08.8908

Један предмет из групе М5

2

3+3

6

5.

08.9000

Увод у методологију научно-истраживачког рада

2

2+2

3

6.

08.9001

Завршни мастер рад

2

18

Укупно:

20+20

60

 

Изборни предмети: Група М3

08.8017

Рачунарски кластери

1

3+3

6

08.8019

Биоинформатика

1

3+3

6

08.8021

Мултипроцесорски системи

1

3+3

6

08.8025

Проналажење информација

1

3+3

6

08.8026

Рачунарске игре

1

3+3

6

08.8029

Програмски језици

1

3+3

6

08.8030

Семантички wеб

1

3+3

6

 

Изборни предмети: Група М4

08.6001

Фази логика и фази одлучивање

2

2+2

6

08.6002

Неуралне мреже

2

2+2

6

08.8010

Системи засновани на знању

2

2+2

6

08.8012

Роботика

2

2+2

6

08.8016

Перформансе рачунара

2

2+2

6

 

Изборни предмети: Група М5

08.4020

Рачунарска анимација

2

3+3

6

08.8031

Виртуелна стварност

2

3+3

6

08.8032

Моделовање и симулација дискретних догађаја

2

3+3

6

08.8033

Рачунарство у облаку (Cloud Computing)

2

3+3

6