Припремна настава и пријемни испит - академске студије

Основне академске студије Рачунарске науке и Рачунарско инжењерствоПријемни испит - Рачунарске науке и Рачунарско инжењерство

 

Полаже се пријемни испит из математике и информатике.

- Пријемни испит из математике: 18. јуни 2022. од 10h до 13h.

- Пријемни испит из информатике: 19. јуни 2022. од 10h до 12h.

Упис кандидата који су положили пријемни испит:  21 јуни - 24 јуни 2022.

Пријемни испит се састоји од изабраних задатака из Збирке задатака из математике и онлајн материјала за припрему пријемног испита из информатике.Припремна настава

 

Припремна настава је намењена свима који желе да успешно положе пријемни испит за упис на Рачунарски факултет, али и осталим заинтересованима који желе да се припреме за пријемни испит на сличним факултетима.
1. Математика

Почиње 26. фебруара и траје до 14. маја 2022. године, а одржаваће се суботом од 10 до 13 часова. (3 часа) Укупан фонд часова је 30.

Убрзана припремна настава из математике се одржава од 6. до 17. јуна 2022. године, 3 часа дневно.

Настава се одржава у центру Београда, у учионицама Рачунарског факултета, Кнез Михаилова 6, VI спрат.

Садржај

Припремна настава из предмета математика припремљена је на основу текућег градива које се изучава у средњим школама, и укључује следеће области:

 • Бројевни и алгебарски изрази
 • Комплексни бројеви
 • Полиноми
 • Квадратне једначине и неједначине 
 • Квадратна функција  
 • Ирационалне неједначине
 • Експоненцијалне једначине и неједначине
 • Логаритми, логаритамске једначине и неједначине
 • Тригонометрија, примене у геометрији, тригонометријске једначине и неједначине
 • Функције 
 • Пропорционалност и процентни рачун
 • Аналитичка геометрија у равни
 • Планиметрија
 • Стереометрија

Литература

Користи се Збирка задатака из математике за пријемни испит на Рачунарском факултету.

2. Информатика

Припремна настава из информатике се одржава онлајн. Приступ материјалима и задацима омогућен је од 1. октобра 2021. до 19. јуна 2022. године на адреси: http://learning.raf.edu.rs/.

Садржај

Припремна настава из предмета информатика, због различитости образовних програма у средњим школама, представља оптималну комбинацију знања из следећих области:

- Бројевни системи,

- Алгоритми и блок дијаграми,

- Оперативни систем, Office, Internet, Web.

У наведеном периоду полазницима је омогућен неограничен приступ онлајн лекцијама, видео материјалима, задацима, решењима задатака и тестовима који симулирају пријемни испит и припремају полазника да га успешно положи. Током трајања припремне наставе предавач је доступан кандидатима за сва питања и консултације.Цена припремне наставе и пријемног испита

 

- Цена припремне наставе из математике износи 5.000 динара, а у цену је урачунато 30 часова из математике и Збирка задатака из математике. Цена припремне наставе из информатике износи 5.000 динара и укључује коришћење онлајн материјала за припрему пријемног испита из информатике у наведеном периоду.

- Цена полагања пријемног испита износи 4.000 динара.


Све уплате за припремну наставу до 31.12.2021. године укључују бесплатан пријемни испит.

Пријављивање за припремну наставу и пријемни испит може се обавити онлајн, телефоном или лично у секретаријату факултета.

Најкасније два дана пре полагања пријемног испита потребно је секретаријату факултета доставити неоверене фотокопије сведочанстава свих разреда средње школе.
Такође, документа (скенирана) можете послати мејлом на sekretarijat @ raf.edu.rs.

За додатне информације о студијским програмима, припремној настави, пријемном испиту и упису на Рачунарски факултет можете контактирати секретаријат факултета на телефон: 011 26 27 613, e-mail: sekretarijat @ raf.rs или доћи лично у Кнез Михаилову 6, VI спрат.

Пример уплатнице