Теорија система

Теорија система

Стеван Милинковић, Редовни професор
Системско инжењерство. Примена на специфичне класе система у области рачунарства, физике, хемије, технологије материјала.

Радомир Јанковић, Доцент
Радомир се бави моделовањем и симулацијом помоћу којих истражује перформансе сложених организационих и техничких система, као и нових тактичких поступака, што има примену у многим областима, а посебно у системима одбране, рачунарским комуникацијама и роботици.

Драган Шалетић, Доцент
Драган се бави расплинутим (fuzzy) системима, расплинутим експертским системима, меким рачунарством, операторима обједињавања, што је од значаја за развој аутономних рачунарских уграђених система.

Снежана Поповић, Доцент

Ирена Јовановић, Доцент

Петар Бојовић, Асистент

Бранислав Милојковић, Асистент

 

Пројекти Министарства просвете и науке 2011-2015

 

Програм интегралних и интердисциплинарних истраживања

Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене промене и стратешке оријентације Србије у 21. веку (ИИИ 47029)
Руководилац пројекта: Момчило Милиновић, Машински факултет Универзитета у Београду
Учесници са РАФа: Радомир Јанковић

Оптоелектронски нанодимензиони системи – пут ка примени (III 45003)
Руководилац пројекта: Небојша Ромчевић, Институт за физику у Београду
Учесници са РАФа на подпројекту Примена рачунара у повезивању теоријских, експерименталних и примењивих истраживања: Стеван Милинковић (руководилац подпројекта), Ирена Јовановић, Петар Бојовић,

Технолошки развој

Софтверско окружење за оптимално управљање процесом развоја квалитетног софтвера (TR 35026)
Руководилац пројекта: Љубомир Лазић, Државни Универзитет у Новом Пазару
Учесници са РАФа: Стеван Милинковић, Радомир Јанковић, Бранислав Милојковић
Сајт пројекта: http://www.bisa.rs/PISA 

Планирање у управљање саобраћајем и комуникацијама применом мера рачунарске интелигенције (TR 36002)
Руководилац пројекта: Душан Теодоровић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду
Учесници са РАФа: Драган Шалетић,

Е-логопед (TR 32032)
Руководилац пројекта: Зоран Шарић, Центар за унапређење животних активности Института за експерименталну фонетику у патологији говора
Учесници са РАФа: Драган Шалетић,