Мултимедијални дизајн

Синтагма „мултимедијални дизајн“ означава све праксе креирања мултимедија у чијим су основама фотографија, типографија, илустрација, анимација, видео и звук. Означава и пројектовање интерактивних мултимедија, тј. производа који се морфолошки одређују начином употребе и партиципацијом више корисника.

Студенти докторских академских студија Мултимедијалног дизајна се оспособљавају за интердисциплинарно бављење обликовањем мултимедија, те за критичко расуђивање о феноменима савременог дизајна и уметности. Овако оријентисан студијски програм рачуна на – код корисника дизајна – потенцијално истовремен доживљај разнородних и кумулативних садржаја. Инсистира се на одговарајућој информатичкој стручности као услову за усавршавање и креативно мишљење у контексту софтверски детерминисане производње.

Студијски програм докторских академских студија обезбеђује изузетне компетенције у струци обликовања и разумевања мултимедија. Студенти креирају мултимедије који се уобличавају начином употребе, тј. реконфигуришу интерактивним управљањем. Кадри су да пројектују бихевиоралне ситуације и перцептивне перформансе у виртуелном простору. Надасве, програм има сврху да: 1) Употпуни квалитет докторских академских студија дизајна у Републици Србији; 2) Оспособи студенте, будуће докторе уметности, за разумевање, описивање и објашњавање граничних вредности, развојних линија и поља пресека мултимедијалних области; 3) Употпуни квалитет учинака дизајнерске и уметничке праксе у Републици Србији.

Подаци о студијском програму

Подаци о наставницима

Подаци о менторима