Интелигентни системи - Мастер студије

Бенефиције

Студенти Рачунарског факултета имају следеће бенефиције:

 • Статусом студента Рачунарског факултета стичу права на: здравствено осигурање, повлашћену вожњу у градском превозу, ETC картицу и друге студентске попусте,
 • Попуст од 30% на CET-ова издања,

Школарина

Гледано из угла студента, школарина представља неку врсту инвестиције капитала у сопствену будућност.

 

Цена школарине укључује:

 

 • наставу,
 • индивидуалне консултације,
 • полагање испита
 • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
 • софтверске лиценце,
 • неограничени приступ интернету,
 • употребу осталих ресурса факултета,
 • све потврде, уверења, обрасце, дипломе итд.

 

Цена мастер студија је 2.700€ у динарској противредности за једну годину студија.

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

У случају плаћања на рате укупна цена је 3.000€:

 • Прва рата - при упису се плаћа 1200€,
 • друга рата - до 31. децембра се плаћа 900€,
 • трећа рата - до 1. априла се плаћа 900€.

Максималан попуст од 40 % за МАСТЕР СТУДИЈЕ - за сваку завршену годину основних академских студија на Рачунарском факултету будући мастер студенти остварују право на 10 % попуста.

Пример уплатнице

 

План студијског програма Интелигентни системи, акредитованог 2009.

 

Р бр.

Ознака

Предмет

Семестар

Часова

ЕСПБ

1.

08.4002

Симболичко рачунање

1

2+2

3

2.

08.8903

Три изборна предмета из групе М3

1

9+9

18

3.

08.8906

Два изборна предмета из групе М4

2

4+4

12

4.

08.8908

Један предмет из групе М5

2

3+3

6

5.

08.9000

Увод у методологију научно-истраживачког рада

2

2+2

3

6.

08.9001

Завршни мастер рад

2

18

Укупно:

20+20

60

 

Изборни предмети: Група М3

08.8017

Рачунарски кластери

1

3+3

6

08.8019

Биоинформатика

1

3+3

6

08.8021

Мултипроцесорски системи

1

3+3

6

08.8025

Проналажење информација

1

3+3

6

08.8026

Рачунарске игре

1

3+3

6

08.8029

Програмски језици

1

3+3

6

08.8030

Семантички wеб

1

3+3

6

 

Изборни предмети: Група М4

08.6001

Фази логика и фази одлучивање

2

2+2

6

08.6002

Неуралне мреже

2

2+2

6

08.8010

Системи засновани на знању

2

2+2

6

08.8012

Роботика

2

2+2

6

08.8016

Перформансе рачунара

2

2+2

6

 

Изборни предмети: Група М5

08.4020

Рачунарска анимација

2

3+3

6

08.8031

Виртуелна стварност

2

3+3

6

08.8032

Моделовање и симулација дискретних догађаја

2

3+3

6

08.8033

Рачунарство у облаку (Cloud Computing)

2

3+3

6

Знање

На мастер студијама Интелигентни системи студенти стичу следеће вештине:

 

 • Обављање специфичних задатака као што су игре, доказивање математичких теорема и дијагностицирање болести.
 • Методе распознавања облика, истраживања дистрибуираних рачунарских ресурса, расплинуте логике, стабилност, мрежна рачунарска окружења, рачунарску интелигенцију.
 • Познавање и употреба математичких појмова, законитости и метода који су подлога за реализацију интелигентних система (фази логика, напредни алгоритми, генетски алгоритми, симболичка математика).
 • Познавање и употреба софтвера за симулацију, развој и тестирање интелигентних система.
 • Способност пројектовања, развоја и имплементације интелигентних система (неуралне мреже, експертски системи, роботи...).
 • Способност праћења развоја технологије интелигентних система, као и оцене могућности њихове употребе у свакодневном животу .
 • Способност разумевања друштвеног утицаја интелигентних система, како у правном и етичком, тако и у економском смислу.

 

 

Студијски програм

Да ли бисте желели да развијате роботе или аутономна возила који ће се самостално кретати и вршити разне задатке у потпуно непознатом окружењу и без утицаја човека? Једном речју, да ли желите да правите интелигентне системе? Једногодишњи акредитовани студијски програм мастер студија на Рачунарском факултету може вам помоћи да ваша жеља постане стварност. Област интелигентних система укључује многе дисциплине, као што су машинско учење, рачунарске игрице, аутоматско доказивање математичких теорема или дијагноза болести у медицини. Ова област систематизује и аутоматизује интелектуалне активности.

 

 

Назив смера: Интелигентни системи

Трајање: 1 година (60 ЕСПБ бодова)

 

Звање: Мастер информатичар

Услови за упис:

1. Завршене студије у трајању од 4 године (240 ЕСПБ бодова),

2. Право уписа на мастер студије стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената предвиђених за упис датог студијског програма. Ранг листа кандидата приликом уписа одређује се на основу успешности завршетка претходних студија пријављених кандидата.

 

Акредитација и дозвола за рад факултета:

Акредитација студијских програма:

Акредитација и дозвола за рад универзитета УНИОН:

 

Диплома је призната у иностранству у складу са Болоњском декларацијом.

 

Број уписаних по години: 10 студената.