Рачунарске комуникације - Мастер студије

Бенефиције и школарина

Студенти Рачунарског факултета имају следеће бенефиције:

 

 • Право на здравствено осигурање,
 • Карту за повлашћену вожњу у градском превозу,
 • ЕТЦ картице,
 • Попуст од 30% на ЦЕТ-ова издања,
 • Право на легалне Microsoft академске лиценце.

 

Гледано из угла студента, школарина представља неку врсту инвестиције капитала у сопствену будућност.

 

Цена школарине укључује:

 

 • наставу,
 • индивидуалне консултације,
 • полагање испита
 • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
 • софтверске лиценце,
 • неограничени приступ интернету,
 • употребу осталих ресурса факултета,
 • све потврде, уверења, обрасце, дипломе итд.

 

Цена мастер студија је 2.700€ у динарској противредности за једну годину студија.

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

У случају плаћања на рате укупна цена је 3.000€:

 • Прва рата - при упису се плаћа 1200€,
 • друга рата - до 31. децембра се плаћа 900€,
 • трећа рата - до 1. априла се плаћа 900€.

Максималан попуст од 40 % за МАСТЕР СТУДИЈЕ - за сваку завршену годину основних академских студија на Рачунарском факултету будући мастер студенти остварују право на 10 % попуста.

План студијског програма Рачунарске комуникације, акредитованог 2009.

 

Р бр.

Ознака

Предмет

Семестар

Часова

ЕСПБ

1.

08.8020

Теорија оптичких комуникација

1

3+3

6

2.

08.8022

Планирање радио мрежа

1

3+3

5

3.

08.8024

3-Play мреже

1

3+3

5

4.

08.8910

Изборни предмет из групе М6

1

3+3

5

5.

08.9000

Увод у методологију научно-истраживачког рада

2

2+2

3

6.

08.8027

Пројектовање мрежа

2

3+3

6

7.

08.8028

Мобилне комуникације

2

3+3

6

8.

08.7102

Стручна пракса 

2

6

9.

08.9001

Завршни мастер рад

2

18

Укупно:

20+20

60

 

Један изборни предмет из групе М6

 

Р бр.

Ознака

Предмет

Семестар

Часова

ЕСПБ

1.

08.9131

Увод у теорију телекомуникационог саобраћаја

1

3+3

5

2.

08.8032

Моделовање и симулација дискретних догађаја

1

3+3

5

Знања

На мастер студијама Рачунарске комуникације студенти стичу следеће вештине:

 • Знања у области пројектовања широкопојасних мрежа, уклучујући окоснице и приступне мреже, као и могућност имплементације интегрисаних услуга које обухватају звук, видео и класични пренос података.
 • Знања и вештина у области бежичних комуникација, које укључују целуларну телефонију, системе за персоналну комуникацију, бежичне комутационе мреже и бежичне локалне рачунарске мреже.
 • Познавање и употреба математичких појмова, законитости и метода који су подлога за реализацију рачунарских комуникационих система (напредни алгоритми, нумеричка математика).
 • Познавање и употреба софтвера за симулацију, развој и тестирање рачунарских комуникационих система.
 • Способност пројектовања, развоја и имплементације широкопојасних комуникационих система (оптичке комуникације, VoIP, 3-Play, бежичне мреже...).
 • Способност праћења развоја технологије рачунарских комуникација, као и оцене могућности њихове употребе у свакодневном животу .

Студијски програм

Све преко IP – то је будућност комуникационог тржишта! Технолошки прогрес и употреба саме технологије постају саставни део свакодневног живота, при чему су рачунарске комуникације међу најраширенијим технологијама. Увођење оптичких влакана и обезбеђивање бежичног приступа Интернету имају кључни значај у развоју једне земље. Једногодишњи акредитовани студијски програм мастер студија на Рачунарском факултету у области рачунарских комуникација пружа вам потребно инжењерско знање за брзо укључивање у најновије трендове, као што су пројектовање широкопојасних мрежа, окосница и приступних мрежа, развој и имплементацију висококвалитетних интегрисаних услуга, које укључују аудио и видео пренос, као и пренос класичних података.

 

 

Назив смера: Рачунарске комуникације

Трајање: 1 година (60 ЕСПБ бодова)

 

Звање: Мастер инжењер електротехнике и рачунарства

Услови за упис:

1. Завршене студије у трајању од 4 године (240 ЕСПБ бодова),

2. Право уписа на мастер студије стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената предвиђених за упис датог студијског програма. Ранг листа кандидата приликом уписа одређује се на основу успешности завршетка претходних студија пријављених кандидата.

 

Акредитација и дозвола за рад факултета:

Акредитација студијских програма:

Акредитација и дозвола за рад универзитета УНИОН:

 

Диплома је призната у иностранству у складу са Болоњском декларацијом.

 

Број уписаних по години: 15 студената.