План студијског програма Информационе технологије, акредитованог 2009.

I година

 

I семестар

Часова

ЕСПБ

11.0007

Администрација и одржавање система 1

3+3

8

11.0008

Основи информационих технологија

3+1

8

11.0014

Организација рачунара

3+3

8

11.0015

Енглески језик 1

2+0

3

11.2011 Практикум из архитектуре рачунара и оперативних система 0+2

3

II семестар

Часова

ЕСПБ

11.1008

Администрација и одржавање система 2

3+3

8

11.1014

Дизајн и развој wеб страна

2+3

8

11.0016

Пословни софтвер

2+3

8

11.1005

Енглески језик 2

2+0

3

11.1006 Писмено и усмено изражавање 0+2 3

 

II година

 

III семестар

Часова

ЕСПБ

11.2012

Основи програмирања

2+3

8

11.2014

Wеб системи и технологије

3+2

8

11.2015

Енглески језик 3

2+2

6

11.3011

Информациони системи

3+3 8

IV семестар

Часова

ЕСПБ

11.3010

Рачунарске комуникације

3+3

8

11.6016

Електронско пословање

2+2

6

11.3017

Програмирање wеб апликација

2+3

8

08.2003

Интеракција човек-рачунар

3+2

8

 

III година

 

V семестар

Часова

ЕСПБ

11.0940

Увод у софтверско инжењерство

3+2

8

11.6103

ИТ сервис менаџмент

2+1

6

14ИТЕ-1

Изборни предмети из групе 14ИТЕ-1 (бира се 16 ЕСПБ)

6+6

16

VI семестар

Часова

ЕСПБ

14ИТЕ-2

Изборни предмети из групе 14ИТЕ-2 (бира се 24 ЕСПБ)

9+9

24

11.7012

Историја рачунарства

2+0

4

08.7101

Стручна пракса

2

 

 

Изборни предмети

 

Изборни предмети из групе 14ИТЕ-1

Часова

ЕСПБ

11.5962

Управљање и одржавање Windows Server окружења

3+3

8

11.6059

Имплементирање Microsoft ISA сервера

3+3

8
11.5971 SQL програмирање 3+3 8
11.5937 C# програмирање 3+3 8

Изборни предмети из групе 14ИТЕ-2

Часова

ЕСПБ

11.5960

Увод у администрацију IP мрежа

3+3

8
11.5961 Конфигурација и одржавање IP мрежа 3+3 8

11.5970

Практичне технике заштите у IP мрежама

3+3

8
11.5976 Развој апликација у облаку 3+3 8
11.5972 Развој апликација и wеб сервиса 3+3 8
11.5975 Microsoft технологије за приступ подацима 3+3 8