План и садржај студија

I година

II година

III семестар

Часова

ЕСПБ

Изборни предмет (бира се 30 ЕСПБ)

10+10

30

      Корективи облика

5+5

15

Анимација

5+5

15

Концептуална уметност

5+5

15

Синхронизација слике и звука

5+5

15

IV семестар

Часова

ЕСПБ

Докторски уметнички пројекат – теоријске основе и уметнички квалификациони испит

0+20+2

30

III година

V семестар

Часова

ЕСПБ

Докторски уметнички пројекат – уметничко-истраживачки рад

0+20

30

VI семестар

Часова

ЕСПБ

Докторски уметнички пројекат – припрема

0+20

10

Докторски уметнички пројекат – израда и одбрана дисертације

20