Знања

Студијски програм докторских академских студија обезбеђује изузетне компетенције у струци обликовања и разумевања мултимедија. Студенти креирају мултимедије који се уобличавају начином употребе, тј. реконфигуришу интерактивним управљањем. Кадри су да пројектују бихевиоралне ситуације и перцептивне перформансе у виртуелном простору. Надасве, програм има сврху да:

1) Употпуни квалитет докторских академских студија дизајна у Републици Србији;
2) Оспособи студенте, будуће докторе уметности, за разумевање, описивање и објашњавање граничних вредности, развојних линија и поља пресека мултимедијалних области;
3) Употпуни квалитет учинака дизајнерске и уметничке праксе у Републици Србији.