Издавачка делатност

Рачунарски факултет је, у склопу своје издавачке делатности, до сада објавио преко 40 наслова уџбеника и монографија. Као члан конзорцијума ComSIS, издавач је научног часописа Computer Science and Intformation Systems који се налази на Science Citation Index Expanded (SCIe) by Thomson Reuters, као и на SCIdeks CEON-a и Народне библиотеке Србије.

Структуре података и организација датотека
Аутор(и): Павле Могин
Година: 2008
Број страна: 472
ИСБН: 978-86-7991-328-9
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Основе дизајна и анализе алгоритама
Аутор(и): Дејан Живковић
Година: 2007
Број страна: 498
ИСБН: 978-86-7991-327-2
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Усмено и писмено изражавање
Аутор(и): Вук Милатовић
Година: 2007
Број страна: 224
ИСБН: 978-86-7991-316-6
Ниво: Н/А
   
Java 2, Том II - Напредне технике, превод седмог издања
Аутор(и): Cay S. Horstmann, Gary Cornell
Година: 2008
Број страна: 1030
ИСБН: 978-86-7991-302-9
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
OpenGL практикум
Аутор(и): Драган Цветковић, Драган Марковић, Ненад Дулановић
Година: 2006
Број страна: 592
ИСБН: 86-7991-301-4
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Оперативни системи: Принципи унутрашње организације и дизајна
Аутор(и): William Stallings
Година: 2007
Број страна: 850
ИСБН: 86-7991-291-3
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Од почетка... Java 2, JDK 5
Аутор(и): Ivor Horton
Година: 2006
Број страна: 1512
ИСБН: 86-7991-299-9
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Од почетка... SQL Server[/xa} 2005 programiranje
Autor(i): Robert Vierira
Godina: 2006
Broj strana: 728
ISBN: 86-7991-300-6
Nivo: Početni-srednji
   
Kombinatorika i grafovi, Pregled i prilozi
Autor(i): dr Dragoš Cvetković i dr Slobodan Simić
Godina: 2006
Broj strana: 226
ISBN: 86-7991-294-8
Nivo: Univerzitetski udžbenik
   
Matematička analiza - Teorija, primeri, zadaci za studente računarstva
Autor(i): Milan Merkle
Godina: 2006
Broj strana: 418
ISBN: 86-7991-296-4
Nivo: Univerzitetski udžbenik
   
Zadaci iz matematike i informatike - za prijemni ispit na Računarskom fakultetu u Beogradu
Autor(i): dr Dragan Cvetković, dipl. ing.
Godina: 2006
Broj strana: 550
ISBN: 86-7991-289-1
Nivo: Opšti
   
Java 2, Том I - Основе, превод седмог издања
Аутор(и): Cay S. Horstmann, Gary Cornell
Година: 2007
Број страна: 800
ИСБН: 978-86-7991-288-6
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Организација и архитектура рачунара: Пројекат у функцији перформанси, превод седмог издања
Аутор(и): William Stallings
Година: 2006
Број страна: 808
ИСБН: 86-7991-290-5
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Рачунарска графика
Аутор(и): Драган Цветковић
Година: 2006
Број страна: 474
ИСБН: 86-7991-287-5
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
C++ GUI programiranje sa Qt 3 + CD
Аутор(и): Jasmin Blanchette, Mark Summerfield
Година: 2004
Број страна: 452
ИСБН: 86-7991-286-7
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Софтверско инжењерство, теорија и пракса
Аутор(и): Shari Lawrence Pfleeger, Joanne M. Atlee
Година: 2006
Број страна: 750
ИСБН: 86-7991-284-0
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Дизајнирање корисничког интерфејса
Аутор(и): B. Shneiderman, C. Plaisant
Година: 2005
Број страна: 632
ИСБН: 86-7991-282-4
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Увод у Matlab 7
Аутор(и): D. Etter, D. Kuncicky i dr.
Година: 2005
Број страна: 302
ИСБН: 86-7991-271-9
Ниво: Почетни-средњи
   
Увод у Mathcad 11
Аутор(и): Ronald W. Larsen
Година: 2004
Број страна: 274
ИСБН: 86-7991-270-0
Ниво: Почетни-средњи
   
Умрежавање рачунара: Од врха ка дну, превод 4. издања
Аутор(и): James F. Kurose, Keith W. Ross
Година: 2009
Број страна: 886
ИСБН: ИСБН 978-86-7991-339-5
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Дискретна математика са комбинаториком
Аутор(и): James A. Anderson
Година: 2005
Број страна: 1216
ИСБН: 86-7991-269-7
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Програмски језик C, решења задатака
Аутор(и): Tondo, Gimpel
Година: 2004
Број страна: 231
ИСБН: 86-7991-255-7
Ниво: Почетни-средњи
   
Програмски језик C
Аутор(и): Kernighan, Ritchie
Година: 2003
Број страна: 285
ИСБН: 86-7991-243-3
Ниво: Почетни-средњи
   
Визуелно моделовање: Rational Rose 2002 и UML
Аутор(и): Terry Quatriani
Година: 2003
Број страна: 282
ИСБН: 86-7991-218-2
Ниво: Средњи-професионални
   
Објектно оријентисано конструисање софтвера
Аутор(и): Bertrand Meyer
Година: 2002
Број страна: 1296
ИСБН: 86-7991-199-2
Ниво: Средњи-професионални
   
Рефакторисање - Побољшање дизајна постојећег кода
Аутор(и): M. Fowler i dr.
Година: 2003
Број страна: 454
ИСБН: 86-7991-202-6
Ниво: Почетни-средњи
   
Објектно оријентисани начин мишљења
Аутор(и): Matt Weisfeld
Година: 2003
Број страна: 243
ИСБН: 86-7991-203-4
Ниво: Средњи
   
Хеуристике објектно оријентисаног дизајна
Аутор(и): Arthur J. Riel
Година: 2003
Број страна: 403
ИСБН: 86-7991-200-X
Ниво: Средњи-професионални
   
Готова решења - Елементи објектно оријентисаног софтвера
Аутор(и): Helm, Gamma, Johnson ... 
Година: 2002
Број страна: 418
ИСБН: 86-7991-153-4
Ниво: Почетни-средњи
   
TCP/IP - принципи, протоколи и архитектура
Аутор(и): D. E. Comer
Година: 2001
Број страна: 779
ИСБН: 86-7991-142-9
Ниво: Средњи-професионални
   
UML Водич за кориснике
Аутор(и): [xа}Бооцх, Румбаугх, Јацобсон{/xа}
Година: 2001
Број страна: 506
ИСБН: 86-7991-111-9
Ниво: Почетни-средњи
   
C++ Изворник
Аутор(и): S. B. Lippman, J. Lajole
Година: 2000
Број страна: 1262
ИСБН: 86-7991-107-0
Ниво: Почетни-средњи-професионални
   
Основе језика C++
Аутор(и): S. B. Lippman
Година: 2000
Број страна: 292
ИСБН: 86-7991-106-2
Ниво: Почетни-средњи