Рачунарске науке - Докторске студије

naukedoktorskeРачунарске науке постале су фундамент развоја данашњице, како друштва тако и науке уопште. Google, Facebook, Twitter, па и сам интернет, резултати су истраживања рачунарских наука у областима теорије графова, дистрибуираних алгоритама, оптимизације, итд. Готово да и не постоји грана науке која не захтева рачунарску подршку, било да је то физика, хемија, биологија, медицина, економија, али и нове гране као што је вештачка интелигенција.

Опширније...Назив студијског програма: Докторске академске студије - Рачунарске науке (реакредитован 2020.)
Претходни назив студијског програма: Алгоритми, комбинаторика, оптимизација (акредитован 2009.) и Рачунарске науке (акредитован 2014.)
Трајање: 3 године (180 ЕСП бодова)
Звање: Доктор наука – рачунарске науке
Број студената који се уписују у прву годину: до 5 студената

Услови за упис:


Акредитација и дозвола за рад