Знања

  • Врхунска теоријска и практична знања потребна за критичку анализу и оригинална истраживања у области рачунарских наука са сврхом проширивања и редефинисања постојећих знања, науке и области рада.
  • Напредне и специјализоване вештине и технике потребне за решавање кључних проблема у истраживању и за проширивање и редефинисање постојећег знања (алгоритми, комбинаторика, оптимизација, теорија графова, биоинформатика).
  • Вештине комуникације за објашњавање и критику теорија, методологија и закључака, као и представљање резултата истраживања у односу на међународне стандарде и научну заједницу.
  • Развој нових алата и софтвера релевантних за област рачунарских наука (савремени софтверски системи, програмски језици, наменски програмски пакети и сл.).