Знања

  • Врхунска теоријска и практична знања потребна за критичку анализу и оригинална истраживања у области рачунарског инжењерства са сврхом проширивања и редефинисања постојећих знања, науке и области рада.
  • Напредне и специјализоване вештине и технике потребне за решавање кључних проблема у истраживању и за проширивање и редефинисање постојећег знања (спектрална анализа сигнала, мултифрактална анализа, статистичке и оптимизационе методе).
  • Вештина комуникације за објашњавање и критику теорија, методологија и закључака, као и представљање резултата истраживања у односу на међународне стандарде и научну заједницу.
  • Развој нових алата, инструмената и уређаја релевантних за област рачунарског инжењерства (микро и нано електронске и оптичке компоненте, пројектовање рачунарског хардвера и софтвера из области рачунарских мрежа, појектовање алгоритама и софтвер за анализу слика у медицини).