Знања

На мастер студијском програму Информациони системи студенти стичу следећа знања:

  • Самостално препознавање и праћење релевантних иновација и трендова у области информационих система,
  • Развој савремених софтверских архитектура,
  • Имплементација специфичних интегрисаних софтверских решења,
  • Самостални развој комплексних пословних система у различитим технолошким окружењима,
  • Утврђивање информационих захтева,
  • Пројектовање и развој ИС,
  • Примена ИС у великим централизованим, мобилним и дистрибуираним системима.