Дизајн и информационе технологије 2

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је да студенти овладају напредним теоријским и практичним знањима из области веб дизајна и генеративног дизајна. Студенти поимају интерактивну, промењиву и глобалну природу веба. Познају техничке стандарде веба и софтвере релевантне за веб дизајн и генеративни дизајн (уче историју веб дизајна, те анализирају и пореде одабране савремене тенденције). Студенти увиђају вредност мултидисциплинарног и тимског рада за бројне аспекте савремених дизајнерских решења.

Теоријска настава

Веб као феномен и платформа; Историја веб дизајна; Разлике између веба и традиционалних медија фиксних димензија; Сајт као апстрактни виртуелни простор; Савремене тенденције у дизајну на вебу; Дефинисање обима посла програмера и дизајнера, природа њихове сарадње; Како превести универзалне термине уметности (форма, простор, контраст, динамика и слично) у контекст веба; Веб стандарди; Планирање сајта, анализа захтева клијената; Анатомија веб странице, мапа сајта; Визуелни концепт сајта; Израда интерактивних прототипова; Кључни термини (хостинг, домен, линк, лаyоут, грид, фронтенд, бекенд, СЕО, ФТП); Дизајнирање сајта у софтверима Адобе Пхотосхоп, Адобе Иллустратор, Адобе XД и Фигма; Мобиле фирст и респонсиве дизајн; Дизајн системи; Генеративни дизајн; Процессинг окружење; п5.јс окружење.

Практична настава

Кроз практичне вежбе у релевантним софтверима (Адобе Пхотосхоп, Адобе Иллустратор, Адобе XД, Фигма) и кроз програмирање одговарајућих решења (посредством Процессинг и п5.јс окружења) студенти се упознају са различитим изазовима у дизајну интерактивних медија оријентисаних ка вебу (веб дизајн, генеративни дизајн).