Дизајн и информационе технологије 2

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је да студенти овладају напредним теоријским и практичним знањима из области веб дизајна и генеративног дизајна. Студенти поимају интерактивну, промењиву и глобалну природу веба. Познају техничке стандарде веба и софтвере релевантне за веб дизајн и генеративни дизајн (уче историју веб дизајна, те анализирају и пореде одабране савремене тенденције). Студенти увиђају вредност мултидисциплинарног и тимског рада за бројне аспекте савремених дизајнерских решења.

Теоријска настава

Веб као феномен и платформа; Историја веб дизајна; Разлике између веба и традиционалних медија фиксних димензија; Сајт као апстрактни виртуелни простор; Савремене тенденције у дизајну на вебу; Дефинисање обима посла програмера и дизајнера, природа њихове сарадње; Како превести универзалне термине уметности (форма, простор, контраст, динамика и слично) у контекст веба; Веб стандарди; Планирање сајта, анализа захтева клијената; Анатомија веб странице, мапа сајта; Визуелни концепт сајта (mockup); Кључни термини (hosting, domen, link, layout, grid, frontend, backend, SEO, FTP); HTML i CSS, основе JavaScript-а; Израда сајта у Notepad-у; Мерне јединице на вебу, релативност величине пиксела; Дизајнирање сајта у Adobe Photoshop-у, Adobe Illustrator-у и Adobe XD-у; Статички и динамички сајтови, основе PHP-а; CMS платформе, припрема дизајна за Wordpress; Mobile first и responsive дизајн; Типографија, анимација, 3D графика на вебу; HTML и CSS као алати за дизајн ван веба; Генеративни дизајн; Процессинг окружење; p5.js окружење.

Практична настава

Кроз практичне вежбе у релевантним софтверима (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD) и кроз програмирање одговарајућих решења (посредством Processing and p5.js okruženja) студенти се упознају са различитим изазовима у дизајну интерактивних медија оријентисаних ка вебу (веб дизајн, генеративни дизајн).