Увод у смарт картице

Смарт картице нуде значајно виши ниво безбедности у односу на само на софтверска решења за реализацију функција: билатералне аутентификације, дигиталног потписа, безбедног чувања тајних података и логовања на систем. С обзиром да поседују меморију која је микропроцесорски заштићена од неауторизованог приступа, складиштење осетљивих информација као што су криптографски кључеви, дигитални сертификати, лозинке и друге форме личних информација на смарт картицама је значајно безбедније него на другим медијумима (као на пример дискетама или мини ЦД медијумима). Смарт картице такође могу реализовати асиметричне криптографске алгоритме за примену дигиталног потписа, као и комерцијалне симетричне алгоритме. Искуства из савремених Интернет мрежа показала су да су смарт картице неупоредиво безбедније од софтверских система базираних на стандардним лозинкама. У савременим рачунарским мрежама предлажу се смарт картице за: генерисање дигиталног потписа, генерисање асиметричних кључева, за безбедну идентификацију субјеката и као портабилни носиоци јавних и тајних криптографских параметара. Картица садржи јавно доступни део и PIN (Personal Identification Number) кодом заштићени део меморије у којима се смештају криптографски параметри. Током овог уводног курса биће разматране могућности подела смарт картица по различитим критеријумима, начини израде картица, различите могућности коришћења, итд.