Безбедност бежичних и мобилних мрежа

Стандарди бежичних мрежа. Врсте бежичних мрежа. Ad hoc и структуриране мреже. Физичко ограничавање пропагације сигнала. Идентификатор скупа услуга. Аутентификација корисника мреже. Пропусти у аутентификацији заснованој на дељеној тајни. Wired Equivalent Privacy. Интегритет порука и шифровање. Безбедносни пропусти у WЕП стандарду. Напади на WЕП. Пасивни напади. Напад понављањем иницијализационог вектора. Напад обртањем битова. Напад “човек у средини”. Крађа сесије. Напад понављањем пакета. Управљање кључевима. Надоградње стандарда 802.11. 802.11x. ЕАП. Безбедносни циљеви 802.1x стандарда. Безбедносни пропусти и напади на 802.1x. WЕП2. Употреба ИПсец протокола у бежичним мрежама. Нови стандарди. WПА. 802.11и. ГСМ мреже. Успостава позива. Аутентификација корисника. ИМЕИ. СИМ картице. А3 алгоритам и процес аутентификације. Алгоритми за шифровање комуникације. Анонимност корисника. Дистрибуција информација аутентификације и шифровања преко мреже. Фреквентни скокови. Безбедносна унапређења ГСМ технологије.