Тестирање безбедности

Увод у етички хакинг. Прикупљање информација (Footprinting). Хакинг употребом Google-a. Скенирање. Енумерација и CAPEC класификација. Системски хакинг. Тројанци и задња врата. Вируси и црви. Botnets. Снифери. Социјално инжењерство. Phishing. Хакинг е-маил налога. Denial-of-Service (DoS). Session Hijacking. Хакинг Web сервера. Безбедносне слабости Web апликација. Технике разбијања лозинки на Web-u. SQL ињекција. Тестирање пробојности система. Унутрашњи хакинг. Проналажење експлоита. Напад на стек. Експлоит прекорачења бафера код Windows-a. Shell Coding. Rootkit. Spamming. Хакинг сервера база података. Хакинг on-line игрица. Хакинг RSS-a и Atom-a. Хакинг Web читача (Firefox, IE). Технологије прокси сервера. Технологије мрежних баријера. Безедносне претње и мере предострожности. Студије случаја.