Рачунарске науке - Мастер студије

racunarske naukeОбразовање студената за различите врсте послова који у својој основи имају обраду структуираних и неструктуираних података и екстракцију корисног знања. Студијски програм се бави рачунарским и алгоритамским аспектом обраде података, а студенти се припремају за примену алгоритама обраде података у различитим доменима (друштвене мреже, библиографија, биологија, психологија, маркетинг, и сл.).Назив студијског програма: Мастер академске студије - Рачунарске науке (реакредитован 2020.)
Претходни назив студијског програма: Интелигентни системи (акредитован 2009.) и Рачунарске науке (акредитован 2014.)
Трајање: 1 година (60 ЕСП бодова)
Звање: Мастер информатичар
Број студената који се први пут уписују: до 15 студената

Услови за упис:

  • Завршене одговарајуће основне академске студије у трајању од 4 године (240 бодова),
  • Ранг листа кандидата приликом уписа одређује се на основу успешности завршетка претходних студија пријављених кандидата,
  • Детаљније о упису, 
  • Стипендије.


Акредитација и дозвола за рад