Знања

  • Напредна академска знања која се односе на теорије и принципе алгоритама вештачке интелигенције и алгоритама за екстракцију корисних информација из података у дигиталном облику, укључујући критичко разумевање, вредновање и примену рачунарских алгоритама и различитих приступа решавању проблема екстракције знања.
  • Анализе различитих парадигми програмирања и познавање њихове теоријске математичке основе.
  • Стручна знања из савремених софтверских платформи и механизама за управљање аутономним системима.