Рачунарски дизајн - Мастер студије

masterdizjanСврха изучавања рачунарског дизајна у оквиру мастер академских студија јесте формирање савремене, креативне, ликовно и технички образоване, одговорне, професионално специјализоване личности, која је комплетна и квалификована за самостални истраживачки, стваралачки и уметнички рад у области дизајна. 
Мастер студије рачунарског дизајна студента чини спремним за креативни рад кроз употребу рачунара и најновијих програма за дизајн. Програм обухвата области графичког дизајна, визуелних комуникација и мултимедија. Програмом је предвиђено савладавање напредних метода и технике обраде дигиталне слике, звука, видеа, илустровања, анимирања и компоновања интерактивног мултимедијалног садржаја.

Назив студијског програма: Рачунарски дизајн
Трајање: 1 година (60 ЕСП бодова)
Звање: Мастер дизајнер
Број уписаних по години: 20 студената

Диплома је призната у иностранству у складу са Болоњском декларацијом.

Услови за упис:

  • Завршене одговарајуће основне академске студије у трајању од 4 године (240 бодова) на уметничким академијама и факултетима, и то у области графичког дизајна, web дизајна, индустријског дизајна, архитектуре, сценског дизајна, сценографије, костимографије, модног дизајна, анимације, режије, камере, фотографије, сликарства, графике и вајарства,
  • Ранг листа кандидата приликом уписа одређује се на основу успешности завршетка претходних студија и положеног пријемног испита пријављених кандидата,
  • Детаљније о упису,
  • Пријемни испит.


Акредитација и дозвола за рад