Знања

  • Познавање мобилних рачунарских система, употребе сензора и интернета ствари, анализе и дигиталне обраде говорног и видео сигнала, наменских система, интелигентних система, као и разумевање рачунарства у облаку.
  • Знања из савремених рачунарских и комуникационих платформи, као и механизама за њихово пројектовање и имплементацију.
  • Пројектовање и имплементација софтвера, од малих и наменских, до великиких дистрибуираних рачунарских система.