Практикум из рачунарства у облаку

Циљ и исход предмета

Стицање практичних вештина у коришћењу технологије рачунарства у облаку (cloud computing). Студент је након успешто завршеног курса савладао коришћење технологије рачунарства у облаку.

Практична настава

Пеглед основних појмова рачунарства у облаку. Рачунарство у облаку као колекција сервиса. Инфраструктура као сервис и софтвер као сервис. Илустративна вежба за демонстрацију коришћења доступних сервиса. Имплементација мањих веб сервиса и примера сервисно оријентисане софтверске архитектуре коришћењем технологије рачунарства у облаку. Имплементација виртуелних ресурса у облаку. Експериманталне вежбе коришћења алата и платформи за аутоматизацију и конфигурацију процеса креирања и испоруке апликација које раде у облаку. Студија случаја миграције постојеће апликације у облак.