Знања

На мастер студијском програму Софтверско инжењерство студенти стичу следећа знања:

  • Анализа и евалуација потреба за софтвером и спецификације захтева,
  • Пројектовање софтвера,
  • Конструкција софтвера,
  • Одржавање софтвера,
  • Управљање конфигурацијом софтвера,
  • Управљање софтверским пројектима,
  • Софтверски процеси,
  • Алати и методе софтверског инжењерства,
  • Квалитет софтвера.