Рачунарске науке - Основне академске студије

Бенефиције

Студенти Рачунарског факултета имају следеће бенефиције:

 • Статусом студента Рачунарског факултета стичу права на: здравствено осигурање, повлашћену вожњу у градском превозу, ETC картицу и друге студентске попусте,
 • Попуст од 30% на CET-ова издања, информације у секретаријијату РАФ-а
 • Попуст од 50% за све курсеве у организацији ЦЕТ-а, Кнез Михајлова 6/V или Трг Републике 5/V, 328-1614

План и садржај студија

година

I семестар

Часова

ЕСПБ

Линеарна алгебра и аналитичка геометрија

3+2

8

Дискретне структуре

3+2

8

Увод у програмирање

2+4

8

Енглески 1

2+0

3

Пословне апликације

0+2

3

II семестар

Часова

ЕСПБ

Математичка анализа

3+2

8

Основи рачунарских система

3+2

8

Објектно-оријентисано програмирање

2+4

8

Енглески 2

2+0

3

Писмено и усмено изражавање

0+2

3

II година

III семестар

Часова

ЕСПБ

Алгоритми и структуре података

3+2

8

Дизајн софтвера

2+3

8

Интелигентни системи

3+3

8

Напредна математичка анализа

2+2

6

IV семестар

Часова

ЕСПБ

Оперативни системи

3+3

8

Рачунарске мреже

3+3

8

Базе података

3+2

8

Дизајн и анализа алгоритама

2+2

6

III година

V семестар

Часова

ЕСПБ

Вероватноћа и статистика

2+2

6

Програмски преводиоци

2+2

6

Изборни предмети (бира се 18 ЕСПБ)

6+6

18

 

 

 

 

 

 

 

Геометријски алгоритми

2+2

6

Софтверске компоненте

2+2

6

Тестирање софтвера

2+2

6

Управљање информацијама

2+2

6

Скрипт језици

2+2

6

Рачунарска графика

2+2

6

Паралелни алгоритми

2+2

6

Системи у реалном времену

2+2

6

Физиолошко рачунарство

2+2

6

VI семестар

Часова

ЕСПБ

Интеракција човек-рачунар

2+2

6

Алгебра

2+2

6

Изборни предмети (бира се 18 ЕСПБ)

6+6

18

 

 

 

 

 

 

Web програмирање

2+2

6

Увод у биоинформатику

2+2

6

Генетски алгоритми

2+2

6

Криптографија

2+2

6

Функционално програмирање

2+2

6

Интегрисани информациони системи

2+2

6

Машинско учење

2+2

6

Развој мобилних апликација

2+2

6

Интерфејс мозак-рачунар

2+2

6

IV година

VII семестар

Часова

ЕСПБ

Комбинаторика и теорија графова

2+2

6

Управљање пројектима

2+2

6

Изборни предмети (бира се 18 ЕСПБ)

6+6

18

      

Моделовање и симулација

2+2

6

Велики подаци

2+2

6

Дубоко учење

2+2

6

Складишта података

2+2

6

Мултимедијални информациони системи

2+2

6

Препознавање говора

2+2

6

Напредно веб програмирање

2+2

6

VIII семестар

Часова

ЕСПБ

Теорија алгоритама, аутомата и језика

4+3

8

Софтверско инжењерство

3+3

7

Конкурентни и дистрибуирани системи

3+2

6

Завршни рад - Израда и одбрана

0+0

2

Завршни рад - Истраживање и припрема

0+0

4

Стручна пракса

0+0

3

 

План студија основног академског студијског програма Рачунарске науке, акредитованог 2009.

План студија основног академског студијског програма Рачунарске науке, акредитованог 2014.

Школарина

Гледано из угла студента школарина представља инвестицију у сопствену будућност.

Школарина укључује:

 • наставу,
 • индивидуалне консултације,
 • полагање испита,
 • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
 • софтверске лиценце,
 • неограничени приступ интернету,
 • употребу осталих ресурса факултета,
 • све потврде, уверења, обрасце, дипломе, итд.

Цена академских студија је 2.700€.

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

У случају плаћања у ратама укупна цена је 3.000€:

 • Прва рата - при упису се плаћа 1.200€,
 • друга рата - до 31. децембра се плаћа 900€,
 • трећа рата - до 1. априла се плаћа 900€.

Цене су изражене у еврима за једну годину студија, а плаћање се врши у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Пример уплатнице

 

Знања

 • Академско знање из математичке теорије и теоријског рачунарства, укључујући критичко разумевање и вредновање рачунарских алгоритама и других елемената програмирања.
 • Високи ниво апстрактног размишљања и генерализације проблема.
 • Стручно знање из развоја софтвера, укључујући и примену теорије и принципа различитих парадигми програмирања.
 • Знање потребно за даље учење и усавршавање у области која се непрекидно мења.

Послови / занимања

Неки од послова који се могу обављати по завршеном студијском програму:

 • Data scientist
 • Data architect
 • Data engineer
 • Software tester
 • Web developer
 • Systems analyst
 • Database analyst
 • Software engineer
 • Software developer
 • Full-stack developer
 • User interface designer
 • Database administrator
 • Data warehouse specialist
 • Computer science professor
 • Information security analyst
 • Mobile application developer
 • Chief information security officer
 • Software quality assurance manager
 • Research and development (R&D) scientist
 • Computer scientist or computer science researcher
 • Artificial intelligence and machine learning engineer

Рачунарске науке - Основне студије

Образовање студената за различите врсте послова, као што су пројектовање и развој сложених софтвера који користе базе података, развој софтвера различитих архитектура, развој апликација коришћењем савремених програмских језика и алата, развој системског софтвера и оперативних система, развој интелигентних система са елементима машинског учења, развој специјализованог софтвера који се заснива на сложеним алгоритмима и структурама података, развој софтвера за обраду велике количине података као и софтвера са елементима моделовања, рачунарске графике и визуелизације.

Опширније...

 

Назив студијског програма: Рачунарске науке (реакредитован 2020.)
Претходни назив студијског програма: Рачунарске науке (акредитован 2009. , реакредитован 2014.)
Трајање: 4 године (240 ЕСП бодова)
Звање: Дипломирани информатичар
Број студената који се уписују у прву годину: до 75 студената

Услови за упис:


Акредитација и дозвола за рад