Рачунарско инжењерство - Основне академске студије

Бенефиције

 Студенти Рачунарског факултета имају следеће бенефиције:

 • Статусом студента Рачунарског факултета стичу права на: здравствено осигурање, повлашћену вожњу у градском превозу, ETC картицу и друге студентске попусте,
 • Попуст од 30% на CET-ова издања, информације у секретаријијату РАФ-а
 • Попуст од 50% за све курсеве у организацији ЦЕТ-а, Кнез Михајлова 6/V или Трг Републике 5/V, 328-1614

План и садржај студија

II година

III семестар

Часова

ЕСПБ

Основи електронике

2+3

8

Алгоритми и структуре података

3+2

8

Напредна математичка анализа

2+2

6

Сигнали и системи

3+3

8

IV семестар

Часова

ЕСПБ

Рачунарске мреже

3+3

8

Архитектура рачунара

2+2

6

Оперативни системи

3+3

8

Дигиталне комуникације

3+2

8

III година

V семестар

Часова

ЕСПБ

Вероватноћа и статистика

2+2

6

Примењена вештачка интелигенција

2+2

6

Изборни предмети (бира се 18 ЕСПБ)

6+6

18

      

Системи у реалном времену

2+2

6

Скрипт језици

2+2

6

Пројектовање рачунарских система

2+2

6

Системско програмирање

2+2

6

Повезивање мрежа

2+2

6

Виртуелизовани мрежни системи

2+2

6

Физиолошко рачунарство

2+2

6

VI семестар

Часова

ЕСПБ

Компресија података

2+2

6

Кодовање и теорија информација

2+2

6

Изборни предмети (бира се 18 ЕСПБ)

6+6

18

      

Веб програмирање

2+2

6

Технологије комутирања

2+2

6

Технологије рутирања

2+2

6

Безбедност мрежа

2+2

6

Неуронске мреже

2+2

6

Интерфејс мозак-рачунар

2+2

6

IV година

VII семестар

Часова

ЕСПБ

Бежичне и мобилне комуникације

2+2

6

Управљање пројектима

2+2

6

Изборни предмети (бира се 18 ЕСПБ)

6+6

18

       

Дата центар инфраструктура

2+2

6

Увод у роботику

2+2

6

Микросервисне апликације

2+2

6

Рачунарске мреже великих система

2+2

6

Напредно веб програмирање

2+2

6

Велики подаци

2+2

6

VIII семестар

Часова

ЕСПБ

Дигитална обрада сигнала

4+3

8

Наменски рачунарски системи

3+3

7

Примењени дистрибуирани системи

3+2

6

Стручна пракса

0+0

3

Завршни рад - истраживање и припрема

0+0

4

Завршни рад - израда и одбрана

0+0

2

 

План студија основног академског студијског програма Рачунарске мреже и комуникације, акредитованог 2009.

План студија основног академског студијског програма Рачунарско инжењерство, акредитованог 2014.

Рачунарско инжењерство - Основне студије

racunarskoinzenjerstvoОбразовање за професију инжењера који ће бити способан да применом стеченог знања и најмодернијих информационо-комуникационих технологија пројектује, имплементира и одржава рачунарске системе и системе високог нивоа сложености, укључујући дистрибуиране системе, системе у облаку и интернет ствари (IoT). Руководи или учествује у развоју, имплементацији и интеграцији наменског софтвера за интелигентне системе, као што су роботи, дронови или аутономна друмска возила.

Опширније...

 

Назив студијског програма: Рачунарско инжењерство ( реакредитован 2014. ) 
Претходни назив студијског програма: Рачунарске мреже и комуникације ( акредитован 2009. )
Трајање: 4 године (240 ЕСП бодова)
Звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Број студената који се уписују у прву годину: до 180 студената

Услови за упис:


Акредитација и дозвола за рад

Послови / занимања

Неки од послова који се могу обављати по завршеном студијском програму:

 • System engineer
 • DevOps engineer
 • Network engineer
 • Network architect
 • Software engineer
 • Software developer
 • Integration specialist
 • System administrator
 • Engineering manager
 • Network administrator
 • Multicloud IT engineer
 • Forensic computer analyst
 • Cloud computing engineer
 • Information security analyst
 • Embedded software engineer
 • Cloud infrastructure engineer
 • Information security engineer
 • Software integration developer
 • Computer engineering professor
 • Chief information security officer
 • Artificial intelligence and machine learning engineer

Школарина

Гледано из угла студента школарина представља инвестицију у сопствену будућност.

Школарина укључује:

 • наставу,
 • индивидуалне консултације,
 • полагање испита,
 • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
 • софтверске лиценце,
 • неограничени приступ интернету,
 • употребу осталих ресурса факултета,
 • све потврде, уверења, обрасце, дипломе, итд.

Цена академских студија је 2.700€ .

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

У случају плаћања у ратама укупна цена је 3.000€:

 • Прва рата - при упису се плаћа 1.200€,
 • друга рата - до 31. децембра се плаћа 900€,
 • трећа рата - до 1. априла се плаћа 900€.

Цене су изражене у еврима за једну годину студија, а плаћање се врши у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Пример уплатнице

Знања

 • Академско знање из математичке и инжењерске теорије, укључујући критичко разумевање и вредновање рачунарских алгоритама и других елемената програмирања, као и примене теорије у пројектовању и имплементацији сложених рачунарских система.
 • Високи ниво инжењерског размишљања и практичног решавања непознатих проблема.
 • Стручно знање из развоја рачунарских система, укључујући и примену теорије и принципа различитих парадигми програмирања.