Информационе технологије - Струковне студије

Бенефиције

Студенти Рачунарског факултета имају следеће бенефиције:

 • Статусом студента Рачунарског факултета стичу права на: здравствено осигурање, повлашћену вожњу у градском превозу, ETC картицу и друге студентске попусте,
 • Попуст од 30% на CET-ова издања, информације у секретаријијату РАФ-а
 • Попуст од 50% за све курсеве у организацији ЦЕТ-а, Кнез Михајлова 6/V или Трг Републике 5/V, 328-1614

План и садржај студија

I година

I семестар

Часова

ЕСПБ

Администрација и одржавање система 1

3+3

8

Основи програмирања

2+3

8

Организација рачунара

3+2

8

Енглески 1

2+0

3

Практикум из архитектуре рачунара и оперативних система

0+2

3

II семестар

Часова

ЕСПБ

Администрација и одржавање система 2

3+3

8

Основи информационих технологија

3+2

8

Пословни софтвер

2+3

8

Енглески 2

2+0

3

Писмено и усмено изражавање

0+2

3

II година

III семестар

Часова

ЕСПБ

Дизајн и развој веб страна

2+3

8

Веб системи и технологије

3+2

8

Енглески 3

2+2

6

Информациони системи

3+3

8

IV семестар

Часова

ЕСПБ

Рачунарске комуникације

3+3

8

Програмирање wеб апликација

2+3

8

Интеракција човек-рачунар

2+2

6

Електронско пословање

3+2

8

III година

V семестар

Часова

ЕСПБ

Увод у софтверско инжењерство

2+3

8

ИТ сервис менаџмент

2+1

6

Изборни предмети (бира се 16 ЕСПБ)

6+6

16

    

Увод у администрацију IP мрежа

3+3

8

Конфигурација и одржавање IP мрежа

3+3

8

SQL програмирање

3+3

8

C# програмирање

3+3

8

VI семестар

Часова

ЕСПБ

Историја рачунарства

2+0

4

Стручна пракса

0+0

3

Завршни рад - израда и одбрана

0+0

2

Завршни рад - припрема

0+0

3

Изборни предмети (бира се 18 ЕСПБ)

9+6

18

      

Управљање и одржавање Windows Server окружења

3+2

6

Заштита рачунарске мреже помоћу мрежне баријере

3+2

6

Практичне технике заштите у IP мрежама

3+2

6

Развој инфраструктуре и сервиса у облаку

3+2

6

Развој wеб апликација и сервиса

3+2

6

Microsoft технологије за приступ подацима

3+2

6

 

План студија струковног студијског програма Информационе технологије, акредитованог 2009. године

План студија струковног студијског програма Информационе технологије, акредитованог 2014. године

Информационе технологије - Струковне студије

informacionetehnologijeСтуденти се образују за пројектовање, имплементацију, конфигурисање и администрирање рачунарских система и рачунарских мрежа, очување безбедности рачунарских система, обуку и подршку корисницима, пројектовање, развој и имплементацију програмских система, база података и веб апликација. Стручњаци овог профила потребни су свакој фирми која има преко десет запослених. Овај струковни студијски програм пружа идеалну комбинацију практичних знања и вештина потребних за адекватно функционисање рачунарске инфраструктуре, али и за развој софтвера који се на њој извршава.

Опширније...Назив студијског програма: Информационе технологије (реакредитован 2014.)
Претходни назив студијског програма: Информационе технологије (акредитован 2009.)
Трајање: 3 године (180 ЕСП бодова)
Звање: Струковни инжењер информационих технологија и система
Број студената који се уписују у прву годину: до 60 студената

Услови за упис:

 • Завршена средња школа у трајању од 4 године,
 • Положен пријемни испит из информатике.
 • За упис на основне струковне студије полаже се само пријемни испит из информатике, при чему на самим студијама нема математичких, већ стриктно практичних предмета,
 • Детаљније о упису,
 • Припремна настава и пријемни испит.


Акредитација и дозвола за рад

Послови / занимања

Неки од послова који се могу обављати по завршеном студијском програму:

 • IT consultant
 • QA Engineer
 • IT Technician
 • Web developer
 • IT administrator
 • Software developer
 • Network operations
 • Back end developer
 • Front end developer
 • IT Support assistant
 • IT Support engineer
 • Full-stack developer
 • System administrator
 • IT Support technician
 • Network administrator
 • Multicloud IT engineer
 • Site reliability engineer
 • Cloud computing engineer
 • IT Help desk administrator
 • Security operations administrator

Знања

 • Стручна знања која се односе на теорије, принципе и процесе развоја и одржавања рачунарских система, укључујући вредновање и разумевање постојећих и долазећих технологија, као и критичко оцењивање њихове применљивости у решавању корисничких захтева.
 • Стручна знања из пројектовања, развоја и примене принципа различитих парадигми на развој и одржавање рачунарских система и придружених технологија.
 • Знања из хардвера, софтвера и рачунарских комуникација која су потребна за даље учење и усавршавање у области која се непрекидно мења.

Школарина

Гледано из угла студента школарина представља инвестицију у сопствену будућност.

Школарина укључује:

 • наставу,
 • индивидуалне консултације,
 • полагање испита,
 • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
 • софтверске лиценце,
 • неограничени приступ интернету,
 • употребу осталих ресурса факултета,
 • све потврде, уверења, обрасце, дипломе, итд.

 

Цена струковних студија је 1.800€.

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

У случају плаћања у ратама укупна цена је 2.000€:

 • Прва рата - при упису се плаћа 800€,
 • друга рата - до 31. децембра се плаћа 600€,
 • трећа рата - до 1. априла се плаћа 600€.

 

 

Цене су изражене у еврима за једну годину студија, а плаћање се врши у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Пример уплатнице