Стари програми

План студија основног академског студијског програма Рачунарско инжењерство, акредитованог 2014.

I година

 

I семестар

Часова

ЕСПБ

0001

Линеарна алгебра и аналатичка геометрија

3+2

8

0002

Дискретне структуре

3+2

8

0003

Увод у програмирање

2+4

8

0004

Енглески 1

2+0

3

0005

Пословне апликације

0+2

3

II семестар

Часова

ЕСПБ

1001

Математичка анализа

2+3

8

1002

Основи рачунарских система

3+2

8

1003

Објектно оријентисано програмирање

2+4

8

1005

Енглески 2

2+0

3

1006

Писмено и усмено изражавање

0+2

3

 

II година

 

III семестар

Часова

ЕСПБ

2004

Основи електронике

3+2

8

2005

Алгоритми и структуре података

3+2

8

3006

Напредна математичка анализа

2+2

6

2008

Сигнали и системи

3+3

8

IV семестар

Часова

ЕСПБ

2008

Оперативни системи

3+3

8

2001

Рачунарске мреже

3+3

8

2007

Архитектура рачунара

2+2

6

4011

Дигиталне комуникације

3+2

8

 

 

III година

 

V семестар

Часова

ЕСПБ

3005

Вероватноћа и статистика

2+2

6

3020

Примењена вештачка интелигенција

2+2

6

4960

Изборни предмет 1 из групе ЦС4-1

2+2

5

4961

Изборни предмет 2 из групе ЦС4-1

2+2

5

4962

Изборни предмет 3 из групе ЦС4-1

2+2

5

VI семестар

Часова

ЕСПБ

3003

Кодовање и теорија информација

3+2

8

3006

Компресија података

2+2

7

5008

Изборни предмет 1 из групе ЦС4-2

2+2

6

5009

Изборни предмет 2 из групе ЦС4-2

2+2

6

5017

Изборни предмет 3 из групе ЦС4-2

2+2

6

 

Изборни предмети

 

Часова

ЕСПБ

Група ЦС4-1

5006

Системи у реалном времену

2+2

5

6053

Технологије комутирања

2+2

5

5008

Скрипт језици

2+2

5

6051

Технологије рутирање

2+2

5

6050

Повезивање мрежа

2+2

5

5004

Практичне технике рутирање

2+2

5

5025

Изборни предмет са Рачунарских наука - V семестар

2+2

5

5025

Изборни предмет са Рачунарских наука - V семестар

2+2

5

Група ЦС4-2

9133

Пројектовање и верификација хардвера

2+2

6

5022

Виртуелизовани мређни системи 

2+2

6

6002

Неуронске мреже

2+2

6

5025

Управљачки системи

2+2

6

5011

Безбедност мрежа

2+2

6

5025

Web програмирање

2+2

6

5025

Изборни предмет са Рачунарских наука - VI семестар

2+2

6

5025

Изборни предмет са Рачунарских наука - VI семестар

2+2

6

 

IV година

 

VII семестар

Часова

ЕСПБ

4004

Бежичне и мобилне комуникације

3+3

      7

5006

Управљање пројектима

2+2

6

5020

Изборни предмет 1 из групе ЦС4-3

2+2

6

7012

Изборни предмет 2 из групе ЦС4-3

2+2

6

6081

Изборни предмет 3 из групе ЦС4-3

2+2

6

VIII семестар

Часова

ЕСПБ

8015

Дигитална обрада сигнала

3+3

7

2010

Наменски рачунарски системи

3+3

7

5001

Примењени дистрибуирани системи

3+3

7

7104

Стручна пракса

0+0

2

7104

Завршни рад

0+0

6

 

Изборни предмети

 

Часова

ЕСПБ

Група ЦС4-3

4001

Дата центар инфраструктуре

2+2

6

4015

Миркосервисне апликације

2+2

6

4016

Повезивање мрежа

2+2

6

4023

Технолгије комутирања

2+2

6

4025

Технологије рутирања

2+2

6

5004

Напредно Јава програмирање

2+2

6

5025

Изборни предмет са Рачунарских наука - VII семестар

2+2

6

5025

Изборни предмет са Рачунарских наука - VII семестар

2+2

6

План студијског програма Рачунарске науке, акредитованог 2014.

I година

 

I семестар

Часова

ЕСПБ

0001

Линеарна алгебра и аналатичка геометрија

3+2

8

0002

Дискретне структуре

3+2

8

0003

Увод у програмирање

2+4

8

0004

Енглески 1

2+0

3

0005

Пословне апликације

0+2

3

II семестар

Часова

ЕСПБ

1001

Математичка анализа

2+3

8

1002

Основи рачунарских система

3+2

8

1003

Објектно оријентисано програмирање

2+4

8

1005

Енглески 2

2+0

3

1006

Писмено и усмено изражавање

0+2

3

 

II година

 

III семестар

Часова

ЕСПБ

2004

Алгоритми и структуре података

3+2

8

2005

Дизајн софтвера

3+2

8

2007

Интелигентни системи

3+2

8

2008

Напредна математичка анализа

2+2

6

IV семестар

Часова

ЕСПБ

3004

Оперативни системи

3+3

8

3005

Рачунарске мреже

3+3

8

3005

Базе података

3+2

8

3005

Дизајн и анализа алгоритама

2+2

6

 

 

III година

 

V семестар

Часова

ЕСПБ

2009

Вероватноћа и статистика

2+2

6

4013

Рачунарска графика

2+2

6

4960

Изборни предмет 1 из групе ЦС4-1

2+2

6

4961

Изборни предмет 2 из групе ЦС4-1

2+2

6

4962

Изборни предмет 3 из групе ЦС4-1

2+2

6

VI семестар

Часова

ЕСПБ

3003

Интеракција човек-рачунар

2+2

6

3006

Алгебра

2+2

6

5008

Изборни предмет 1 из групе ЦС4-2

2+2

6

5009

Изборни предмет 2 из групе ЦС4-2

2+2

6

5017

Изборни предмет 3 из групе ЦС4-2

2+2

6

 

Изборни предмети

 

Часова

ЕСПБ

Група ЦС4-1

4001

Геометријски алгоритми

2+2

6

4008

Програмски преводиоци

2+2

6

5008

Скрипт језици

2+2

6

4025

Софтверске компоненте

2+2

6

8013

Паралелни алгоритми

2+2

6

5006

Системи у реалном времену

2+2

6

5005

Моделовање и симулација

2+2

6

Група ЦС4-2

3003

Web програмирање

2+2

6

5001

Генетски алгоритми

2+2

6

5004

Криптографија

2+2

6

5007

Функционално програмирање

2+2

6

8011

Увод у биоинформатику

2+2

6

5025

Машинско учење

2+2

6

5025

Развој мобилних апликација

2+2

6

4015

Интегрисани информациони системи

2+2

6

 

IV година

 

VII семестар

Часова

ЕСПБ

4004

Комбинаторика и теорија графова

2+2

6

5006

Управљање пројектима

2+2

6

5020

Изборни предмет 1 из групе ЦС4-3

2+2

6

7012

Изборни предмет 2 из групе ЦС4-3

2+2

6

6081

Изборни предмет 3 из групе ЦС4-3

2+2

6

VIII семестар

Часова

ЕСПБ

8015

Теорија алгоритама, аутомата и језика

3+3

8

2010

Софтверско инжењерство

4+4

9

5001

Конкурентни и дистрибуирани системи

3+3

7

7104

Завршни рад

0+0

6

 

Изборни предмети

 

Часова

ЕСПБ

Група ЦС4-3

4001

Велики подаци

2+2

6

4015

Дубоко учење

2+2

6

4016

Складишта података

2+2

6

4023

Мултимедијални информациони системи

2+2

6

4025

Препознавање говора

2+2

6

5004

Тестирање софтвера

2+2

6

5004

Напредно Јава програмирање

2+2

6

План студијског програма Информационе технологије, акредитованог 2014.

I година

 

I семестар

Часова

ЕСПБ

11.0007

Администрација и одржавање система 1

3+3

8

11.0008

Основи програмирања

2+3

8

11.0014

Организација рачунара

3+3

8

11.0015

Енглески језик 1

2+0

3

11.2011 Практикум из архитектуре рачунара и оперативних система 0+2

3

II семестар

Часова

ЕСПБ

11.1008

Администрација и одржавање система 2

3+3

8

11.1014

Основи информационих технологија

3+1

8

11.0016

Пословни софтвер

2+3

8

11.1005

Енглески језик 2

2+0

3

11.1006 Писмено и усмено изражавање 0+2 3

 

II година

 

III семестар

Часова

ЕСПБ

11.2012

Дизајн и развој веб страна

2+3

8

11.2014

Wеб системи и технологије

3+2

8

11.2015

Енглески језик 3

2+2

6

11.3011

Информациони системи

3+3 8

IV семестар

Часова

ЕСПБ

11.3010

Рачунарске комуникације

3+3

8

11.6016

Електронско пословање

3+2

6

11.3017

Програмирање wеб апликација

2+3

8

08.2003

Интеракција човек-рачунар

3+2

8

 

III година

 

V семестар

Часова

ЕСПБ

11.0940

Увод у софтверско инжењерство

3+2

8

11.6103

ИТ сервис менаџмент

2+1

6

14ИТЕ-1

Изборни предмети из групе 14ИТЕ-1 (бира се 16 ЕСПБ)

6+6

16

VI семестар

Часова

ЕСПБ

14ИТЕ-2

Изборни предмети из групе 14ИТЕ-2 (бира се 24 ЕСПБ)

9+9

24

11.7012

Историја рачунарства

2+0

4

08.7101

Стручна пракса

2

 

 

Изборни предмети

 

Изборни предмети из групе 14ИТЕ-1

Часова

ЕСПБ

11.5962

Увод у администрацију IP мрежа

3+3

8

11.6059

Конфигурација и одржавање IP мрежа

3+3

8
11.5971 SQL програмирање 3+3 8
11.5937 C# програмирање 3+3 8

Изборни предмети из групе 14ИТЕ-2

Часова

ЕСПБ

11.5960

Управљање и одржавање Windows Server окружења

3+3

8
11.5961 Имплементирање Microsoft ISA сервера 3+3 8

11.5970

Практичне технике заштите у IP мрежама

3+3

8
11.5976 Развој инфраструктуре и сервиса у облаку 3+3 8
11.5972 Развој wеб апликација 3+3 8
11.5975 Microsoft технологије за приступ подацима 3+3 8

План студијског програма Информационе технологије, акредитованог 2009.

I година

 

I семестар

Часова

ЕСПБ

11.0007

Администрација и одржавање система 1

3+3

8

11.0008

Основи информационих технологија

3+1

8

11.0014

Организација рачунара

3+3

8

11.0015

Енглески језик 1

2+0

3

11.2011 Практикум из архитектуре рачунара и оперативних система 0+2

3

II семестар

Часова

ЕСПБ

11.1008

Администрација и одржавање система 2

3+3

8

11.1014

Дизајн и развој wеб страна

2+3

8

11.0016

Пословни софтвер

2+3

8

11.1005

Енглески језик 2

2+0

3

11.1006 Писмено и усмено изражавање 0+2 3

 

II година

 

III семестар

Часова

ЕСПБ

11.2012

Основи програмирања

2+3

8

11.2014

Wеб системи и технологије

3+2

8

11.2015

Енглески језик 3

2+2

6

11.3011

Информациони системи

3+3 8

IV семестар

Часова

ЕСПБ

11.3010

Рачунарске комуникације

3+3

8

11.6016

Електронско пословање

2+2

6

11.3017

Програмирање wеб апликација

2+3

8

08.2003

Интеракција човек-рачунар

3+2

8

 

III година

 

V семестар

Часова

ЕСПБ

11.0940

Увод у софтверско инжењерство

3+2

8

11.6103

ИТ сервис менаџмент

2+1

6

14ИТЕ-1

Изборни предмети из групе 14ИТЕ-1 (бира се 16 ЕСПБ)

6+6

16

VI семестар

Часова

ЕСПБ

14ИТЕ-2

Изборни предмети из групе 14ИТЕ-2 (бира се 24 ЕСПБ)

9+9

24

11.7012

Историја рачунарства

2+0

4

08.7101

Стручна пракса

2

 

 

Изборни предмети

 

Изборни предмети из групе 14ИТЕ-1

Часова

ЕСПБ

11.5962

Управљање и одржавање Windows Server окружења

3+3

8

11.6059

Имплементирање Microsoft ISA сервера

3+3

8
11.5971 SQL програмирање 3+3 8
11.5937 C# програмирање 3+3 8

Изборни предмети из групе 14ИТЕ-2

Часова

ЕСПБ

11.5960

Увод у администрацију IP мрежа

3+3

8
11.5961 Конфигурација и одржавање IP мрежа 3+3 8

11.5970

Практичне технике заштите у IP мрежама

3+3

8
11.5976 Развој апликација у облаку 3+3 8
11.5972 Развој апликација и wеб сервиса 3+3 8
11.5975 Microsoft технологије за приступ подацима 3+3 8

План студијског програма Рачунарске мреже и комуникације, акредитованог 2009.

I година

 

I семестар

Часова

ЕСПБ

0001

Линеарна алгебра

3+2

6

0002

Дискретне структуре 1

2+2

6

0003

Увод у програмирање

3+3

6

0004

Увод у организацију рачунара

2+2

6

0005

Основи енглеског језика и рачунарска терминологија

2+1

3

0006

Пословне апликације

0+2

3

II семестар

Часова

ЕСПБ

1001

Математичка анализа

3+2

6

1002

Дискретне структуре 2

2+2

6

1003

Објектно оријентисано програмирање

2+2

6

1004

Увод у WWW

2+2

6

1005

Основи енглеског језика и информационе технологије

2+1

3

1006

Писмено и усмено изражавање

0+2

3

 

II година

 

III семестар

Часова

ЕСПБ

2004

Конверзацијски курс енглеског језика и ИТ

2+1

4

2005

Дизајн и анализа алгоритама

3+2

6

2011

Практикум из архитектуре рачунара и оперативних система

1+1

2

2911

Изборни предмет из групе ЦЦН-1

2+2

6

2921

Први изборни предмет из групе ЦЦН-2

2+2

6

2922

Други изборни предмет из групе ЦЦН-2

2+2

6

IV семестар

Часова

ЕСПБ

2001

Рачунарске мреже

2+2

6

3004

Савремени енглески

2+2

4

3011

Лабораторијске вежбе – рачунарске мреже

0+2

2

3931

Први изборни предмет из групе ЦЦН-3

2+2

6

3931

Други изборни предмет из групе ЦЦН-3

2+2

6

3932

Трећи изборни предмет из групе ЦЦН-3

2+2

6

 

Изборни предмети

 

Часова

ЕСПБ

Група ЦЦН-1

2002

Објектно-оријентисани дизајн и методологија

2+2

6

4008

Програмски преводиоци

2+2

6

Група ЦЦН-2

2007

Архитектура рачунара

2+2

6

2008

Оперативни системи

2+2

6

2015

Основи електронике

2+2

6

4013

Кодовање и теорија информација

2+2

6

Група ЦЦН-3

3015

Дигитална електроника

2+2

6

5005

Моделовање и симулација

2+2

6

5006

Системи у реалном времену

2+2

6

5009

Компресија података

2+2

6

3005

Вероватноћа и статистика

2+2

6

 

III година

 

V семестар

Часова

ЕСПБ

4004

Теорија алгоритама аутомата и језика

2+2

6

6050

Практичне технике рутирања

2+2

6

6051

Скалабилне рачунарске мреже

2+2

6

6052

Вишеслојне комутиране рачунарске мреже

2+2

6

6053

Мреже за удаљени приступ

2+2

6

VI семестар

Часова

ЕСПБ

3006

Напредна математичка анализа

2+2

6

4011

Дигиталне комуникације

3+2

6

5017

Управљање пројектима

2+2

6

5941

Изборни предмет из групе ЦЦН-4

2+2

6

5951

Изборни предмет из групе ЦЦН-5

2+2

6

 

Изборни предмети

 

Часова

ЕСПБ

Група ЦЦН-4

4007

Критични и безбедни системи

2+2

6

4030

Електромагнетика

2+2

6

Група ЦЦН-5

3003

Wеб програмирање

2+2

6

5008

Скрипт језици

2+2

6

 

IV година

 

VII семестар

Часова

ЕСПБ

4010

Сигнали и системи

3+3

6

4012

Рачунарске мреже великих система

3+3

6

5010

Бежичне и мобилне комуникације

3+3

6

7012

Историја рачунарства

3+0

4

5020

Мултимедијални системи

3+3

6

VIII семестар

Часова

ЕСПБ

5011

Безбедност мрежа

2+2

6

2010

Рачунарство и друштво

3+0

3

5012

Дигитална обрада сигнала

3+3

6

7101

Стручна пракса

6

7104

Завршни рад

11

План студијског програма Рачунарске науке, акредитованог 2009.

I година

 

I семестар

Часова

ЕСПБ

0001

Линеарна алгебра

3+2

6

0002

Дискретне структуре 1

2+2

6

0003

Увод у програмирање

3+3

6

0004

Увод у организацију рачунара

2+2

6

0005

Основи енглеског језика и рачунарска терминологија

2+1

3

0006

Пословне апликације

0+2

3

II семестар

Часова

ЕСПБ

1001

Математичка анализа

3+2

6

1002

Дискретне структуре 2

2+2

6

1003

Објектно оријентисано програмирање

2+2

6

1004

Увод у WWW

2+2

6

1005

Основи енглеског језика и информационе технологије

2+1

3

1006

Писмено и усмено изражавање

0+2

3

 

II година

 

III семестар

Часова

ЕСПБ

2004

Конверзацијски курс енглеског језика и ИТ

2+1

4

2005

Дизајн и анализа алгоритама

3+2

6

2007

Архитектура рачунара

2+2

6

2008

Оперативни системи

2+2

6

2910

Изборни предмет из групе ЦС4-1

2+2

6

2920

Изборни предмет из групе ЦС4-2

1+1

2

IV семестар

Часова

ЕСПБ

3004

Савремени енглески

2+2

4

3005

Вероватноћа и статистика

2+2

6

3930

Изборни предмет из групе ЦС4-3

2+2

6

3940

Изборни предмет из групе ЦС4-4

0+2

2

3950

Изборни предмет 1 из групе ЦС4-5

2+2

6

3951

Изборни предмет 2 из групе ЦС4-5

2+2

6

 

Изборни предмети

 

Часова

ЕСПБ

Група ЦС4-1

2002

Објектно-оријентисани дизајн и методологија

2+2

6

4008

Програмски преводиоци

2+2

6

Група ЦС4-2

2011

Практикум из архитектуре рачунара и оперативних система

1+1

2

2012

Практикум из објектног програмирања

1+1

2

Група ЦС4-3

2001

Рачунарске мреже

2+2

6

2003

Интеракција човек-рачунар

2+2

6

Група ЦС4-4

3011

Лабораторијске вежбе – рачунарске мреже

0+2

2

3012

Лабораторијске вежбе – развојна окружења

0+2

2

Група ЦС4-5

3001

Управљање информацијама

2+2

6

3002

Развој софтвера и програмирање система

2+2

6

3007

Рачунарска графика

2+2

6

5005

Моделовање и симулација

2+2

6

5007

Функционално програмирање

2+2

6

 

III година

 

V семестар

Часова

ЕСПБ

2009

Интелигентни системи

2+2

6

4013

Кодовање и теорија информација

2+2

6

4960

Изборни предмет 1 из групе ЦС4-6

2+2

6

4961

Изборни предмет 2 из групе ЦС4-6

2+2

6

4962

Изборни предмет 3 из групе ЦС4-6

2+2

6

VI семестар

Часова

ЕСПБ

3003

Wеб програмирање

2+2

6

3006

Напредна математичка анализа

2+2

6

5008

Скрипт језици

2+2

6

5009

Компресија података

2+2

6

5017

Управљање пројектима

2+2

6

 

Изборни предмети

 

Часова

ЕСПБ

Група ЦС4-6

4001

Геометријски алгоритми

2+2

6

4015

Пројектовање база података

2+2

6

4016

Интегрисани информациони системи

2+2

6

4023

Дизајн софтвера

2+2

6

4025

Софтверске компоненте

2+2

6

5004

Криптографија

2+2

6

5013

Складишта података

2+2

6

5022

Тестирање софтвера

2+2

6

5025

Препознавање говора

2+2

6

 

IV година

 

VII семестар

Часова

ЕСПБ

4004

Теорија алгоритама аутомата и језика

2+2

6

5006

Системи у реалном времену

2+2

6

5020

Мултимедијални системи

3+3

6

7012

Историја рачунарства

3+0

4

6081

Напредно Јава програмирање

3+3

6

VIII семестар

Часова

ЕСПБ

8015

Конкурентни и дистрибуирани системи

3+3

6

2010

Рачунарство и друштво

3+0

3

5001

Генетски алгоритми

2+2

6

7006

Увод у роботику

2+2

6

7104

Завршни рад

11