Мултимедијални дизајн - Основне академске студије

Бенефиције

Студенти Рачунарског факултета имају следеће бенефиције:

 • Статусом студента Рачунарског факултета стичу права на: здравствено осигурање, повлашћену вожњу у градском превозу, ETC картицу и друге студентске попусте,
 • Попуст од 30% на CET-ова издања, информације у секретаријијату РАФ-а
 • Попуст од 50% за све курсеве у организацији ЦЕТ-а, Кнез Михајлова 6/V или Трг Републике 5/V, 328-1614

Школарина

Гледано из угла студента школарина представља инвестицију у сопствену будућност.

Школарина укључује:

 • наставу,
 • индивидуалне консултације,
 • полагање испита,
 • литературу у штампаном или електронском облику,
 • софтверске лиценце,
 • неограничени приступ интернету,
 • употребу осталих ресурса факултета,
 • све потврде, уверења, обрасце, дипломе, итд.

 

Цена академских студија је 3.600€ .

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

У случају плаћања у ратама укупна цена је 4.000€:

 • Прва рата - при упису се плаћа 1.600€,
 • друга рата - до 31. децембра се плаћа 1.200€,
 • трећа рата - до 1. априла се плаћа 1.200€.

 

Генерацији студената 2023/2024. одобрава се специјалан попуст од 12,5% за све четири године студија, уместо 3.600€, цена је 3.150€ по години.

У случају плаћања у ратама, уз специјални попуст, укупна цена је 3.500€:

 • Прва рата - при упису се плаћа 1.400€,
 • Друга рата - до 31. децембра се плаћа 1.050€,
 • Трећа рата - до 1. априла се плаћа 1.050€.

Цене су изражене у еврима за једну годину студија, а плаћање се врши у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Пример уплатнице

Знања

 • Академско знање које се односи на теорије и принципе дизајна мултимедија, дизајна звука, дизајна рачунарског крисничког интерфејса и генеративне уметности.
 • Познавање савремених софтверских платформи у домену векторске и растерске графике, дизајна мултимедија, 2Д и 3Д анимације, снимања, монтаже и обраде видео материјала.
 • Познавање техника, технологија и савремених софтверских платформи за снимање, миксоивање и мастеровање звука, као и његову интеграцију у мултимедијалне садржаје.

Послови / занимања

Неки од послова који се могу обављати по завршеном студијском програму:

 • Animator
 • Illustrator
 • 3D modeler
 • Layout artist
 • Sound editor
 • UX designer
 • Web designer
 • Concept artist
 • Book designer
 • Level designer
 • Sound designer
 • Cinematic artist
 • Storyboard artist
 • Graphic designer
 • Multimedia artist
 • Character designer
 • Interactive designer
 • User interface artist
 • Motion graphic artist
 • Visual development artist
 • Computer interaction designer

План и садржај студија

I година

I семестар

Часова

ЕСПБ

Цртање и сликање

3+3

8

Основи обликовања

3+3

8

Основи пројектовања

3+3

8

Увод у музичку продукцију

2+0

3

Енглески језик 1

0+2

3

II семестар

Часова

ЕСПБ

Илустрација

3+3

8

Простор и облик

3+3

8

Музичка продукција 1

3+3

8

Енглески језик 2

2+2

6

II година

III семестар

Часова

ЕСПБ

Графичко обликовање

2+3

8

Фотографија

3+3

8

Моделовање

3+2

8

Историја уметности

2+2

6

IV семестар

Часова

ЕСПБ

Писмо и типографија

2+3

8

Обликовање ентеријера

3+2

8

Музичка продукција 2

3+3

8

Историја модерне уметности

2+2

6

III година

V семестар

Часова

ЕСПБ

Основи анимације

2+2

7

Дизајн и информационе технологије 1

2+1

7

Изборни предмети (бира се 16 ЕСПБ)

6+6

16

 

Графички пројекти

3+3

8

 

Филм 1

3+3

8

 

Обликовање сцене

3+3

8

 

Мултимедијални пројекти 1

3+3

8

VI семестар

Часова

ЕСПБ

Дизајн и информационе технологије 2

2+2

5

Мултимедијални рачунарски системи 1

3+3

7

Изборни предмети (бира се 18 ЕСПБ)

6+6

18

 

Илустрација у дигиталној уметности

2+2

6

 

Филм 2

2+2

6

 

Мултимедијални пројекти 2

2+2

6

 

Дигитални видео

2+2

6

 

Интерактивна графика

2+2

6

 

Веб дизајн

2+2

6

IV година

VII семестар

Часова

ЕСПБ

Увод у 3Д анимацију

2+2

6

Анимирана графика

3+3

8

Изборни предмети (бира се 16 ЕСПБ)

6+6

16

 

Дигитална слика

3+3

8

 

Постпродукција

3+3

8

 

Поетике дигиталне уметности

3+3

8

 

Поетике фотографске уметности

3+3

8

VIII семестар

Часова

ЕСПБ

Филм и мултимедија

3+3

8

3D анимација

4+3

8

Мултимедијални рачунарски системи 2

3+3

8

Завршни рад - припрема

0+0

3

Завршни рад - Израда и одбрана

0+0

3

Мултимедијални дизајн - Основне студије

dizajn

Мултимедијални дизајн је студијски програм у домену визуелних и аудио уметности, који има за циљ да студенти науче да креирају рачунарске мултимедијалне садржаје. Реч је о интердисциплинарном програму који обједињује знања из области сликарства, графичког дизајна, типографије, фотографије, анимације, интерактивних рачунарских медија, дизајна звука, дизајна ентеријера, рачунарства и теорије уметности. 

Опширније...

 

Још фотографија музичког студија

Назив студијског програма: Мултимедијални дизајн (реакредитован 2021.)
Претходни назив студијског програма: Рачунарски дизајн (акредитован 2016.)
Трајање: 4 године (240 ЕСП бодова)
Звање: Дипломирани дизајнер
Број студената који се уписују у прву годину: до 20 студената

Услови за упис:


Акредитација и дозвола за рад