Рачунарске науке - Мастер академске студије

Бенефиције

Студенти Рачунарског факултета имају следеће бенефиције:

 • Статусом студента Рачунарског факултета стичу права на: здравствено осигурање, повлашћену вожњу у градском превозу, ETC картицу и друге студентске попусте,
 • Попуст од 30% на CET-ова издања, информације у секретаријијату РАФ-а
 • Попуст од 50% за све курсеве у организацији ЦЕТ-а, Кнез Михајлова 6/V или Трг Републике 5/V, 328-1614

Знања

 • Напредна академска знања која се односе на теорије и принципе алгоритама вештачке интелигенције и алгоритама за екстракцију корисних информација из података у дигиталном облику, укључујући критичко разумевање, вредновање и примену рачунарских алгоритама и различитих приступа решавању проблема екстракције знања.
 • Анализе различитих парадигми програмирања и познавање њихове теоријске математичке основе.
 • Стручна знања из савремених софтверских платформи и механизама за управљање аутономним системима.

Рачунарске науке - Мастер студије

racunarske naukeОбразовање студената за различите врсте послова који у својој основи имају обраду структуираних и неструктуираних података и екстракцију корисног знања. Студијски програм се бави рачунарским и алгоритамским аспектом обраде података, а студенти се припремају за примену алгоритама обраде података у различитим доменима (друштвене мреже, библиографија, биологија, психологија, маркетинг, и сл.).Назив студијског програма: Мастер академске студије - Рачунарске науке (реакредитован 2020.)
Претходни назив студијског програма: Интелигентни системи (акредитован 2009.) и Рачунарске науке (акредитован 2014.)
Трајање: 1 година (60 ЕСП бодова)
Звање: Мастер информатичар
Број студената који се први пут уписују: до 15 студената

Услови за упис:

 • Завршене одговарајуће основне академске студије у трајању од 4 године (240 бодова),
 • Ранг листа кандидата приликом уписа одређује се на основу успешности завршетка претходних студија пријављених кандидата,
 • Детаљније о упису, 
 • Стипендије.


Акредитација и дозвола за рад

Школарина

Гледано из угла студента школарина представља инвестицију у сопствену будућност.

Школарина укључује:

 • наставу,
 • индивидуалне консултације,
 • полагање испита,
 • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
 • софтверске лиценце,
 • неограничени приступ интернету,
 • употребу осталих ресурса факултета,
 • све потврде, уверења, обрасце, дипломе, итд.

Цена мастер студија је 2.700€.

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

У случају плаћања у ратама укупна цена је 3.000€:

 • Прва рата - при упису се плаћа 1.200€,
 • друга рата - до 31. децембра се плаћа 900€,
 • трећа рата - до 1. априла се плаћа 900€.

 

Максималан попуст до 40% - за сваку завршену годину основних академских студија на Рачунарском факултету будући мастер студенти остварују право на 10 % попуста.

Цене су изражене у еврима за једну годину студија, а плаћање се врши у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Пример уплатнице