Информациони системи - Мастер академске студије

Бенефиције

Студенти Рачунарског факултета имају следеће бенефиције:

 • Статусом студента Рачунарског факултета стичу права на: здравствено осигурање, повлашћену вожњу у градском превозу, ETC картицу и друге студентске попусте,
 • Попуст од 30% на CET-ова издања, информације у секретаријијату РАФ-а
 • Попуст од 50% за све курсеве у организацији ЦЕТ-а, Кнез Михајлова 6/V или Трг Републике 5/V, 328-1614

Знања

На мастер студијском програму Информациони системи студенти стичу следећа знања:

 • Самостално препознавање и праћење релевантних иновација и трендова у области информационих система,
 • Развој савремених софтверских архитектура,
 • Имплементација специфичних интегрисаних софтверских решења,
 • Самостални развој комплексних пословних система у различитим технолошким окружењима,
 • Утврђивање информационих захтева,
 • Пројектовање и развој ИС,
 • Примена ИС у великим централизованим, мобилним и дистрибуираним системима.

Информациони системи - Мастер студије

informacionisistemiИнформациони системи обухватају: прикупљање, развој и управљање ресурсима информационих технологија и услуга (функција информационих система) и развој, руковање и еволуцију инфраструктуре и система за употребу у процесима организације (развој система, системске операције и одржавање).

Опширније...

 

Назив студијског програма: Мастер академске студије - Информациони системи (акредитован 2015.)
Трајање: 1 година (60 ЕСП бодова)
Звање: Мастер инжењер информационих система
Број студената који се први пут уписују: до 15 студената

Услови за упис:

 • Завршене одговарајуће основне академске студије у трајању од 4 године (240 бодова),
 • Ранг листа кандидата приликом уписа одређује се на основу успешности завршетка претходних студија пријављених кандидата,
 • Детаљније о упису.


Акредитација и дозвола за рад

 

 

Школарина

Гледано из угла студента школарина представља инвестицију у сопствену будућност.

Школарина укључује:

 • наставу,
 • индивидуалне консултације,
 • полагање испита,
 • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
 • софтверске лиценце,
 • неограничени приступ интернету,
 • употребу осталих ресурса факултета,
 • све потврде, уверења, обрасце, дипломе, итд.

Цена мастер студија је 2.700€.

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

У случају плаћања у ратама укупна цена је 3.000€:

 • Прва рата - при упису се плаћа 1.200€,
 • друга рата - до 31. децембра се плаћа 900€,
 • трећа рата - до 1. априла се плаћа 900€.

 

Генерацији студената 2023/2024. биће одобрен специјалан попуст од 40%, без услова да су завршили претходне студије на Рачунарском факултету - уместо 2.700€ цена је 1.620€.

У случају плаћања на рате, уз специјални попуст, укупна цена је 1.800€:

 • Прва рата - при упису се плаћа 720€,
 • друга рата - до 31. децембра се плаћа 540€,
 • трећа рата - до 1. априла се плаћа 540€.

Цене су изражене у еврима за једну годину студија, а плаћање се врши у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Пример уплатнице