Рачунарске науке - Докторске академске студије

Бенефиције

Студенти Рачунарског факултета имају следеће бенефиције:

 • Статусом студента Рачунарског факултета стичу права на: здравствено осигурање, повлашћену вожњу у градском превозу, ETC картицу и друге студентске попусте,
 • Попуст од 30% на CET-ова издања, информације у секретаријијату РАФ-а
 • Попуст од 50% за све курсеве у организацији ЦЕТ-а, Кнез Михајлова 6/V или Трг Републике 5/V, 328-1614

План и садржај студија

I година

I семестар

Часова

ЕСПБ

Технички квалификациони испит

0+3

5

Изборни предмет (бира се 12 ЕСПБ)

5+3

12

    
Комбинаторика 5+4

13

Софтверски системи

5+3

12

Изборни предмет (бира се 13 ЕСПБ) 

5+4

13

    

Теорија графова

5+4

13

Програмски језици

5+3

12

II семестар

Часова

ЕСПБ

Изборни предмети (бира се 30 ЕСПБ)

12+8

30

 

Алгоритми

6+4

15

Комбинаторна оптимизација

6+4

15

Анализа слика у медицини

6+4

15

Биолошке мреже

6+4

15

II година

III година

V семестар

Часова

ЕСПБ

Докторска дисертација - Истраживање и припрема

0+20

30

VI семестар

Часова

ЕСПБ

Докторска дисертација - научно-истраживачки рад

0+20

10

Докторска дисертација - израда и одбрана дисертације

20

 

План студија докторског студијског програма Алгоритми, комбинаторика, оптимизација, акредитованог 2009. 

Рачунарске науке - Докторске студије

naukedoktorskeРачунарске науке постале су фундамент развоја данашњице, како друштва тако и науке уопште. Google, Facebook, Twitter, па и сам интернет, резултати су истраживања рачунарских наука у областима теорије графова, дистрибуираних алгоритама, оптимизације, итд. Готово да и не постоји грана науке која не захтева рачунарску подршку, било да је то физика, хемија, биологија, медицина, економија, али и нове гране као што је вештачка интелигенција.

Опширније...Назив студијског програма: Докторске академске студије - Рачунарске науке (реакредитован 2020.)
Претходни назив студијског програма: Алгоритми, комбинаторика, оптимизација (акредитован 2009.) и Рачунарске науке (акредитован 2014.)
Трајање: 3 године (180 ЕСП бодова)
Звање: Доктор наука – рачунарске науке
Број студената који се уписују у прву годину: до 5 студената

Услови за упис:


Акредитација и дозвола за рад

 

Знања

 • Врхунска теоријска и практична знања потребна за критичку анализу и оригинална истраживања у области рачунарских наука са сврхом проширивања и редефинисања постојећих знања, науке и области рада.
 • Напредне и специјализоване вештине и технике потребне за решавање кључних проблема у истраживању и за проширивање и редефинисање постојећег знања (алгоритми, комбинаторика, оптимизација, теорија графова, биоинформатика).
 • Вештине комуникације за објашњавање и критику теорија, методологија и закључака, као и представљање резултата истраживања у односу на међународне стандарде и научну заједницу.
 • Развој нових алата и софтвера релевантних за област рачунарских наука (савремени софтверски системи, програмски језици, наменски програмски пакети и сл.).

Школарина

Гледано из угла студента школарина представља инвестицију у сопствену будућност.

Школарина укључује:

 • наставу,
 • индивидуалне консултације,
 • полагање испита,
 • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
 • софтверске лиценце,
 • неограничени приступ интернету,
 • употребу осталих ресурса факултета,
 • све потврде, уверења, обрасце, дипломе, итд.

 

Цена докторских студија је 2.700€.

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

У случају плаћања у ратама укупна цена је 3.000€:

 • Прва рата - при упису се плаћа 1.200€,
 • друга рата - до 31. јануара се плаћа 900€,
 • трећа рата - до 30. априла се плаћа 900€.

 

Максималан попуст до 40% - за сваку завршену годину основних академских и мастер студија на Рачунарском факултету будући докторанти остварују право на 8 % попуста.

 

Цене су изражене у еврима за једну годину студија, а плаћање се врши у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Пример уплатнице