Мултимедијални дизајн - Докторске студије

Мултимедијални дизајн - Докторске студије

dizajndoktorskeСинтагма „мултимедијални дизајн“ означава све праксе креирања мултимедија у чијим су основама фотографија, типографија, илустрација, анимација, видео и звук. Означава и пројектовање интерактивних мултимедија, тј. производа који се морфолошки одређују начином употребе и партиципацијом више корисника.
Студенти докторских академских студија Мултимедијалног дизајна се оспособљавају за интердисциплинарно бављење обликовањем мултимедија, те за критичко расуђивање о феноменима савременог дизајна и уметности. Овако оријентисан студијски програм рачуна на – код корисника дизајна – потенцијално истовремен доживљај разнородних и кумулативних садржаја. Инсистира се на одговарајућој информатичкој стручности као услову за усавршавање и креативно мишљење у контексту софтверски детерминисане производње.

Назив студијског програма: Докторске академске студије – Мултимедијални дизајн (акредитован 2021.)
Трајање: 3 године (180 ЕСП бодова)
Звање: Доктор уметности – примењене уметности и дизајн
Број студената који се уписују у прву годину: до 5 студената

Услови за упис:

Подаци о наставницима

Подаци о менторима

Акредитација и дозвола за рад

Бенефиције

Студенти Рачунарског факултета имају следеће бенефиције:

 • Статусом студента Рачунарског факултета стичу права на: здравствено осигурање, повлашћену вожњу у градском превозу, ETC картицу и друге студентске попусте,
 • Попуст од 30% на CET-ова издања, информације у секретаријијату РАФ-а
 • Попуст од 50% за све курсеве у организацији ЦЕТ-а, Кнез Михајлова 6/V или Трг Републике 5/V, 328-1614

План и садржај студија

I година

II година

III семестар

Часова

ЕСПБ

Изборни предмет (бира се 30 ЕСПБ)

10+10

30

      Корективи облика

5+5

15

Анимација

5+5

15

Концептуална уметност

5+5

15

Синхронизација слике и звука

5+5

15

IV семестар

Часова

ЕСПБ

Докторски уметнички пројекат – теоријске основе и уметнички квалификациони испит

0+20+2

30

III година

V семестар

Часова

ЕСПБ

Докторски уметнички пројекат – уметничко-истраживачки рад

0+20

30

VI семестар

Часова

ЕСПБ

Докторски уметнички пројекат – припрема

0+20

10

Докторски уметнички пројекат – израда и одбрана дисертације

20

Знања

Студијски програм докторских академских студија обезбеђује изузетне компетенције у струци обликовања и разумевања мултимедија. Студенти креирају мултимедије који се уобличавају начином употребе, тј. реконфигуришу интерактивним управљањем. Кадри су да пројектују бихевиоралне ситуације и перцептивне перформансе у виртуелном простору. Надасве, програм има сврху да:

1) Употпуни квалитет докторских академских студија дизајна у Републици Србији;
2) Оспособи студенте, будуће докторе уметности, за разумевање, описивање и објашњавање граничних вредности, развојних линија и поља пресека мултимедијалних области;
3) Употпуни квалитет учинака дизајнерске и уметничке праксе у Републици Србији.

Школарина

Гледано из угла студента школарина представља инвестицију у сопствену будућност.

Школарина укључује:

 • наставу,
 • индивидуалне консултације,
 • полагање испита,
 • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
 • софтверске лиценце,
 • неограничени приступ интернету,
 • употребу осталих ресурса факултета,
 • све потврде, уверења, обрасце, дипломе, итд.

 

Цена докторских студија је 3.600€.

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

У случају плаћања у ратама укупна цена је 4.000€:

 • Прва рата - при упису се плаћа 1.600€,
 • друга рата - до 31. јануара се плаћа 1.200€,
 • трећа рата - до 30. априла се плаћа 1.200€.

 

Генерацији студената 2023/2024. одобрава се специјалан попуст од 12,5% за све четири године студија, уместо 3.600€, цена је 3.150€ по години.

У случају плаћања у ратама, уз специјални попуст, укупна цена је 3.500€:

 • Прва рата - при упису се плаћа 1.400€,
 • Друга рата - до 31. децембра се плаћа 1.050€,
 • Трећа рата - до 1. априла се плаћа 1.050€.

 

Максималан попуст до 40% - за сваку завршену годину основних академских и мастер студија на Рачунарском факултету будући докторанти остварују право на 8 % попуста.

 

Цене су изражене у еврима за једну годину студија, а плаћање се врши у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Пример уплатнице