Знања

На студијском програму Рачунарско инжењерство студенти стичу следећа знања:

• Пројектовање рачунарских система и дата центара,
• Пројектовање жичаних и бежичних рачунарских мрежа,
• Пројектовање и развој системског софтвера,
• Пројектовање и развој апликативног софтвера,
• Безбедност рачунарских система,
• Пројектовање и имплементација рачунарског облака,
• Пројектовање и развој интернета ствари (Internet of Things),
• Пројектовање и развој мултимедијалних система,
• Пројектовање и развој управљачких и роботских система,
• Примена рачунарских система у другим дисциплинама (медицина, саобраћај, енергетика, итд.).