План и садржај студија

II година

III семестар

Часова

ЕСПБ

Основи електронике

2+3

8

Алгоритми и структуре података

3+2

8

Напредна математичка анализа

2+2

6

Сигнали и системи

3+3

8

IV семестар

Часова

ЕСПБ

Рачунарске мреже

3+3

8

Архитектура рачунара

2+2

6

Оперативни системи

3+3

8

Дигиталне комуникације

3+2

8

III година

V семестар

Часова

ЕСПБ

Вероватноћа и статистика

2+2

6

Примењена вештачка интелигенција

2+2

6

Изборни предмети (бира се 18 ЕСПБ)

6+6

18

      

Системи у реалном времену

2+2

6

Скрипт језици

2+2

6

Пројектовање рачунарских система

2+2

6

Системско програмирање

2+2

6

Повезивање мрежа

2+2

6

Виртуелизовани мрежни системи

2+2

6

Кибернетика

2+2

6

VI семестар

Часова

ЕСПБ

Компресија података

2+2

6

Кодовање и теорија информација

2+2

6

Изборни предмети (бира се 18 ЕСПБ)

6+6

18

      

Веб програмирање

2+2

6

Технологије комутирања

2+2

6

Технологије рутирања

2+2

6

Безбедност мрежа

2+2

6

Неуронске мреже

2+2

6

Интерфејс мозак-рачунар

2+2

6

Физиолошко рачунарство 2+2 6

IV година

VII семестар

Часова

ЕСПБ

Бежичне и мобилне комуникације

2+2

6

Управљање пројектима

2+2

6

Изборни предмети (бира се 18 ЕСПБ)

6+6

18

       

Дата центар инфраструктура

2+2

6

Увод у роботику

2+2

6

Микросервисне апликације

2+2

6

Рачунарске мреже великих система

2+2

6

Напредно веб програмирање

2+2

6

Велики подаци

2+2

6

VIII семестар

Часова

ЕСПБ

Дигитална обрада сигнала

4+3

8

Наменски рачунарски системи

3+3

7

Примењени дистрибуирани системи

3+2

6

Стручна пракса

0+0

3

Завршни рад - истраживање и припрема

0+0

4

Завршни рад - израда и одбрана

0+0

2

 

План студија основног академског студијског програма Рачунарске мреже и комуникације, акредитованог 2009.

План студија основног академског студијског програма Рачунарско инжењерство, акредитованог 2014.