Рачунарске науке - Основне студије

Образовање студената за различите врсте послова, као што су пројектовање и развој сложених софтвера који користе базе података, развој софтвера различитих архитектура, развој апликација коришћењем савремених програмских језика и алата, развој системског софтвера и оперативних система, развој интелигентних система са елементима машинског учења, развој специјализованог софтвера који се заснива на сложеним алгоритмима и структурама података, развој софтвера за обраду велике количине података као и софтвера са елементима моделовања, рачунарске графике и визуелизације.

Опширније...

 

Назив студијског програма: Рачунарске науке (реакредитован 2020.)
Претходни назив студијског програма: Рачунарске науке (акредитован 2009. , реакредитован 2014.)
Трајање: 4 године (240 ЕСП бодова)
Звање: Дипломирани информатичар
Број студената који се уписују у прву годину: до 75 студената

Услови за упис:


Акредитација и дозвола за рад