Рачунарске науке - Основне студије

На овом студијском програму изучава се програмирање (пројектовање, израда и имплементација врхунског софтвера високих перформанси), програмски језици, алгоритми, дискретна математика, архитектура и организација рачунара, рачунарске мреже и оперативни системи, базе података, роботика, рачунарска графика и визуелизација, управљање информацијама и мултимедијални системи, интернет и његове примене, мрежне технологије, тестирање и сигурност софтвера, безбедност и криптографија. Студенти су, већ током студија, спремни како за примену стечених знања у пракси, тако и за научно-истраживачки рад.

Назив студијског програма: Рачунарске науке (реакредитован 2014.)
Претходни назив студијског програма: Рачунарске науке (акредитован 2009.)
Трајање: 4 године (240 ЕСП бодова)
Звање: Дипломирани информатичар
Број уписаних по години: 25 студената

Диплома је призната у иностранству у складу са Болоњском декларацијом.

Услови за упис:


Акредитација и дозвола за рад