Послови / занимања

Неки од послова који се могу обављати по завршеном студијском програму:

 • Data scientist
 • Data architect
 • Data engineer
 • Software tester
 • Web developer
 • Systems analyst
 • Database analyst
 • Software engineer
 • Software developer
 • Full-stack developer
 • User interface designer
 • Database administrator
 • Data warehouse specialist
 • Computer science professor
 • Information security analyst
 • Mobile application developer
 • Chief information security officer
 • Software quality assurance manager
 • Research and development (R&D) scientist
 • Computer scientist or computer science researcher
 • Artificial intelligence and machine learning engineer