Знања

  • Академско знање из математичке теорије и теоријског рачунарства, укључујући критичко разумевање и вредновање рачунарских алгоритама и других елемената програмирања.
  • Високи ниво апстрактног размишљања и генерализације проблема.
  • Стручно знање из развоја софтвера, укључујући и примену теорије и принципа различитих парадигми програмирања.
  • Знање потребно за даље учење и усавршавање у области која се непрекидно мења.