План и садржај студија

година

I семестар

Часова

ЕСПБ

Линеарна алгебра и аналитичка геометрија

3+2

8

Дискретне структуре

3+2

8

Увод у програмирање

2+4

8

Енглески 1

2+0

3

Пословне апликације

0+2

3

II семестар

Часова

ЕСПБ

Математичка анализа

3+2

8

Основи рачунарских система

3+2

8

Објектно-оријентисано програмирање

2+4

8

Енглески 2

2+0

3

Писмено и усмено изражавање

0+2

3

II година

III семестар

Часова

ЕСПБ

Алгоритми и структуре података

3+2

8

Дизајн софтвера

2+3

8

Интелигентни системи

3+3

8

Напредна математичка анализа

2+2

6

IV семестар

Часова

ЕСПБ

Оперативни системи

3+3

8

Рачунарске мреже

3+3

8

Базе података

3+2

8

Дизајн и анализа алгоритама

2+2

6

III година

V семестар

Часова

ЕСПБ

Вероватноћа и статистика

2+2

6

Програмски преводиоци

2+2

6

Изборни предмети (бира се 18 ЕСПБ)

6+6

18

 

 

 

 

 

 

 

Геометријски алгоритми

2+2

6

Софтверске компоненте

2+2

6

Тестирање софтвера

2+2

6

Управљање информацијама

2+2

6

Скрипт језици

2+2

6

Рачунарска графика

2+2

6

Паралелни алгоритми

2+2

6

Системи у реалном времену

2+2

6

Физиолошко рачунарство

2+2

6

VI семестар

Часова

ЕСПБ

Интеракција човек-рачунар

2+2

6

Алгебра

2+2

6

Изборни предмети (бира се 18 ЕСПБ)

6+6

18

 

 

 

 

 

 

Web програмирање

2+2

6

Увод у биоинформатику

2+2

6

Генетски алгоритми

2+2

6

Криптографија

2+2

6

Функционално програмирање

2+2

6

Интегрисани информациони системи

2+2

6

Машинско учење

2+2

6

Развој мобилних апликација

2+2

6

Интерфејс мозак-рачунар

2+2

6

IV година

VII семестар

Часова

ЕСПБ

Комбинаторика и теорија графова

2+2

6

Управљање пројектима

2+2

6

Изборни предмети (бира се 18 ЕСПБ)

6+6

18

      

Моделовање и симулација

2+2

6

Велики подаци

2+2

6

Дубоко учење

2+2

6

Складишта података

2+2

6

Мултимедијални информациони системи

2+2

6

Препознавање говора

2+2

6

Напредно веб програмирање

2+2

6

VIII семестар

Часова

ЕСПБ

Теорија алгоритама, аутомата и језика

4+3

8

Софтверско инжењерство

3+3

7

Конкурентни и дистрибуирани системи

3+2

6

Завршни рад - Израда и одбрана

0+0

2

Завршни рад - Истраживање и припрема

0+0

4

Стручна пракса

0+0

3

 

План студија основног академског студијског програма Рачунарске науке, акредитованог 2009.

План студија основног академског студијског програма Рачунарске науке, акредитованог 2014.