Обрада сигнала у телекомуникацијама - Докторске студије

 

{таб=Студијски програм}

 

Како су Нокиа и Сонy Ерицссон успели да постану водећи светски произвођачи мобилне телефоније? Улагањем у научно-истраживачки рад у области телекомуникација, посебно у области дигиталне обраде сигнала, али и применом резултата овог рада. Последњих година област обраде сигнала доживела је значајне промене и нашла се у центру пажње многих високотехнолошких компанија. Велики број корисника и брзи развој рачунарства допринели су невероватној експанзији ове области.

 

 

Назив смера: Обрада сигнала у телекомуникацијама

Трајање: 3 године (180 ЕСПБ бодова)

 

Звање: Доктор наука -  електротехника и рачунарство

Услови за упис: Завршене мастер студије (укупно 300 ЕСПБ бодова)

 

Акредитација и дозвола за рад факултета:

Акредитација студијских програма:

Акредитација и дозвола за рад универзитета УНИОН:

 

Диплома је призната у иностранству у складу са Болоњском декларацијом.

 

Број уписаних по години: 5 студената.

{таб=Знања}

 • Принципи пропагације радио таласа.
 • Моделовање мобилних и бежичних канала.
 • Ад хоц мобилне мреже и сензорске мреже.
 • Евалуација и димезионисање мрежа са комутацијом пакета.
 • Принципи модулација са више носилаца и примена у системима дигиталне бежичне телевизије и мрежа.
 • Спектралне методе и њихова примена обради звука и слике.
 • Пројектовање дигиталних филтара за децимацију и интерполацију, банке филтара и wавелети.
 • Методе естимације са применом естимације у обради сигнала.

 

{таб=План студија}

И година

 

Предмет

ЕСПБ

Технички квалификациони испит

5

Изборни предмет из групе Д5

12

Изборни предмет из групе Д6

13

Први изборни предмет из групе Д7

15

Други изборни предмет из групе Д7

15

Укупно ЕСПБ:

60

 

ИИ година

 

Предмет

ЕСПБ

Први изборни предмет из групе Д8

15

Други изборни предмет из групе Д8

15

Докторска дисертација - теоријске основе и истраживачки квалификациони испит

30

Укупно ЕСПБ:

60

 


ИИИ година

 

Предмет

ЕСПБ

Докторска дисертација – студијски истраживачки рад

30

Докторска дисертација – студијски истраживачки рад

10

Докторска дисертација – израда и одбрана дисертације

20

Укупно ЕСПБ:

60

 

Изборни предмети

 

Група Д5

ЕСПБ

Напредни курс дигиталних телекомуникација

12

Вишебрзинска обрада сигнала

12

Група Д6

ЕСПБ

Теорија детекције и модулације

13

Стистистичка обрада сигнала

13

Група Д7

ЕСПБ

Напредни курс бежичних комуникација

15

АСИЦ дизајн у телекомуникацијама

15

Случајни процеси

15

Група Д8

ЕСПБ

Пропагација радио сигнала

15

Теорија телекомуникационог саобраћаја

15

Напредне технике обраде сигнала

15

Одабрана поглавља из оптимизације

15

Сакривање информација

15

 

{таб=Бенефиције и школарина}

Студенти Рачунарског факултета имају следеће бенефиције:


 • Право на здравствено осигурање,
 • Карту за повлашћену вожњу у градском превозу,
 • ЕТЦ картице,
 • Попуст од 30% на ЦЕТ-ова издања,
 • Право на легалне Мицрософт академске лиценце.

 

Гледано из угла студента, школарина представља неку врсту инвестиције капитала у сопствену будућност.

 

Цена школарине укључује:


 • наставу,
 • индивидуалне консултације,
 • полагање испита
 • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
 • софтверске лиценце,
 • неограничени приступ интернету,
 • употребу осталих ресурса факултета,
 • све потврде, уверења, обрасце, дипломе итд.

 

Цена докторских студија је 2.700€ у динарској противредности за једну годину студија.

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

У случају плаћања на рате укупна цена је 3.000€:

 • Прва рата - при упису се плаћа 1200€,
 • друга рата - до 31. децембра се плаћа 900€,
 • трећа рата - до 1. априла се плаћа 900€.

Максималан попуст од 40 % за ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ - за сваку завршену годину основних академских и мастер студија на Рачунарском факултету будући докторанти остварују право на 8 % попуста.

 

Алгоритми, комбинаторика, оптимизација - Докторске студије

 

{таб=Студијски програм}

 

Царнегие Меллон Университy, Георгиа Институте оф Тецхнологy, Университy оф Леедс, познати су светски универзитети и једни од ретких који спроводе докторски програм истраживања у области алгоритама, комбинаторике и оптимизације. Ова област привлачи све више пажње захваљујући многобојним применама у рачунарским наукама, операционим истраживањима, економији, хемији, биологији, електротехничком и рачунарском инжењерству, лингвиствици, итд.

 

 

Назив смера: Алгоритми, комбинаторика, оптимизација

Трајање: 3 године (180 ЕСПБ бодова)

 

Звање: Доктор наука – рачунарске науке

Услови за упис: Завршене мастер студије (укупно 300 ЕСПБ бодова)

 

Акредитација и дозвола за рад факултета:

Акредитација студијских програма:

Акредитација и дозвола за рад универзитета УНИОН:

 

Диплома је призната у иностранству у складу са Болоњском декларацијом.

 

Број уписаних по години: 5 студената.

{таб=Знања}

 

 • Решавање проблема употребом линеарног и целобројног програмирања.
 • Ефикасна употреба матричних операција.
 • Пребројавање, елемени комбинатоних конструкција, комбинаторних алгоритама и дискретне оптимизације.
 • Карактеризација оптималних решења и налажење ефикасних алгоритама за оптимизационе проблеме над дискретним структурама.
 • Стандардне методе за решавање комплексних проблема и коришћење апроксимативних и вероватносних алгоритама.
 • Критичка анализа постојећих решења и синтеза оригиналних решења у области теорије алгоритама, теорије графова, математичког програмирања и комбинаторне оптимизације.

 

 

{таб=План студија}

И година

 

Предмет

ЕСПБ

Технички квалификациони испит

5

Изборни предмет из групе Д1

12

Изборни предмет из групе Д2

13

Први изборни предмет из групе Д3

15

Други изборни предмет из групе Д3

15

Укупно ЕСПБ:

60

 

ИИ година

 

Предмет

ЕСПБ

Први изборни предмет из групе Д4

15

Други изборни предмет из групе Д4

15

Докторска дисертација - теоријске основе и истраживачки квалификациони испит

30

Укупно ЕСПБ:

60

 


ИИИ година

 

Предмет

ЕСПБ

Докторска дисертација – студијски истраживачки рад

30

Докторска дисертација – студијски истраживачки рад

10

Докторска дисертација – израда и одбрана дисертације

20

Укупно ЕСПБ:

60

 

Изборни предмети

 

Група Д1

ЕСПБ

Линеарно и целобројно програмирање

12

Нумеричка линеарна алгебра

12

Група Д2

ЕСПБ

Теорија графова

13

Конбинаторика

13

Анализа и склапање генетичких секвенци

13

Алгоритамска теорија бројева

13

Група Д3

ЕСПБ

Алгоритми

15

Комбинаторна оптимизација

15

Случајни процеси

15

Биолошке мреже

15

Криптографија и криптоаналза

15

Група Д4

ЕСПБ

Теорија комплексности

15

Одабрана поглавља из алгоритама

15

Одабрана поглавља из теорије графова

15

Одабрана поглавља из оптимизације

15

Фукционална геномика и генетички чипови

15

Сакривање информација

15

 

{таб=Бенефиције и школарина}

Студенти Рачунарског факултета имају следеће бенефиције:

 

 • Право на здравствено осигурање,
 • Карту за повлашћену вожњу у градском превозу,
 • ЕТЦ картице,
 • Попуст од 30% на ЦЕТ-ова издања,
 • Право на легалне Мицрософт академске лиценце.

 

Гледано из угла студента, школарина представља неку врсту инвестиције капитала у сопствену будућност.

 

Цена школарине укључује:

 

 • наставу,
 • индивидуалне консултације,
 • полагање испита
 • комплетну литературу у штампаном или електронском облику,
 • софтверске лиценце,
 • неограничени приступ интернету,
 • употребу осталих ресурса факултета,
 • све потврде, уверења, обрасце, дипломе итд.

 

Цена докторских студија је 2.700€ у динарској противредности за једну годину студија.

Једном речју, за студенте нема скривених трошкова.

У случају плаћања на рате укупна цена је 3.000€:

 • Прва рата - при упису се плаћа 1200€,
 • друга рата - до 31. децембра се плаћа 900€,
 • трећа рата - до 1. априла се плаћа 900€.

Максималан попуст од 40 % за ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ - за сваку завршену годину основних академских и мастер студија на Рачунарском факултету будући докторанти остварују право на 8 % попуста.