Пројекти Министарства просвете и науке 2011-2015

 

Пројекти програма интегралних и интердисциплинарних истраживања

 

1. Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене промене и стратешке оријентације Србије у 21. веку (III 47029)


Руководилац пројекта: Проф. Др Момчило Милиновић, Машински факултет Универзитета у Београду

Учесници са РАФ-а: Доц. Др Радомир Јанковић


2. Оптоелектронски нанодимензиони системи – пут ка примени (III 45003)


Руководилац пројекта: Небојша Ромчевић, Институт за физику у Београду


Учесници са РАФ-а на подпројекту Примена рачунара у повезивању теоријских, експерименталних и примењивих истраживања: Проф. Др Стеван Милинковић (руководилац подпројекта), М. Сц. Ирена Јовановић, М. Сц. Петар Бојовић,


3. Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, енергетици, е-управи и заштити животне средине (III 44006)


Руководилац пројекта: Зоран Огњановић, Математички институт САНУ

Учесници пројекта са РАФ-а у подпројекту Алгоритми, комбинаторика и оптимизација:

Проф. Др Кристина Вушковић (руководилац подпројекта), Проф. Др Наташа Пржуљ, Проф. Др Драган Урошевић, Проф. Др Милан Меркле, М. Сц. Милан Шкарић


Пројекти основних истраживања


4. Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству (OI 174033)


Руководилац пројекта: Слободан Симић, Математички институт САНУ

Учесници са РАФ-а у подпројекту Структурална теорија графова:

Проф. Др Кристина Вушковић (руководилац подпројекта), М. Сц. Марко Радовановић, Доц. Др Ирена Јовановић, М. Сц. Милан Шкарић


5. Математички модели и методе оптимизације великих система (OI 174010)


Руководилац пројекта: Ненад Младеновић, Математички институт САНУ

Учесници са РАФ-а: Проф. Др Драган Урошевић, Проф. Др Душан Тошић

 

Пројекти технолошког развоја


6. Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима (TR 32028)


Руководилац пројекта: Предраг Иваниш, Електротехнички факултет у Београду

Учесници са РАФ-а: Проф. Др Десимир Вучић, Проф. Др Ђорђе Бабић, М. Сц. Селена Вукотић


7. Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних рачунарских и комуникационих система (TR 32023)


Руководилац пројекта: Мирослав Лутовац, Државни Универзитет у Новом Пазару

Учесник са РАФ-а: Проф. Др Ђорђе Бабић

 

8. Софтверско окружење за оптимално управљање процесом развоја квалитетног софтвера (ТР 35026)


Руководилац пројекта: Доц.Др Љубомир Лазић, Државни Универзитет у Новом Пазару

Учесници са РАФ-а: Проф. Др Стеван Милинковић, Доц. Др Радомир Јанковић,  М. Сц. Бранислав Милојковић

 

9. Планирање у управљање саобраћајем и комуникацијама применом мера рачунарске интелигенције (TR 36002)

 

Руководилац пројекта: Душан Теодоровић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду

Учесници са РАФа: Драган Шалетић,

 

10. Е-логопед (TR 32032)

 

Руководилац пројекта: Зоран Шарић, Центар за унапређење животних активности Института за експерименталну фонетику у патологији говора

Учесници са РАФа: Драган Шалетић,