Руководство

bojanads

Декан
Проф. др Бојана Б. Димић Сурла, редовни професор
email: bdimicsurla[@]raf.rs

Dr Đorđe M. Babić

Продекан за науку
Проф. др Ђорђе М. Бабић, ванредни професор
email: djbabic[@]raf.rs

Dr Nemanja N. Radosavljević

Продекан за наставу
др Немања Н. Радосављевић, доцент
email: nradosavljevic[@]raf.rs

Leon Hudak

Студент продекан
Лав Леон Худак
email: lhudak[@]raf.rs

Секретар факултета
Драгана Петровић, дипломирани правник
email: dpetrovic[@]raf.rs

Техничка опремљеност

Рачунарски факултет поседује већи број рачунарских учионица и лабораторија са најсавременијом рачунарском и комуникационом опремом: преко 200 радних станица, затим сервере 1 Dell T630 Poweredge 1 Dell T320 Poweredge wd my cloud ex4 и 5 HP Proliant BL460c blade. Лабораторија за рачунарске комуникације има наменске уређаје за извођење студијских програма на свим нивоима стидија: 2 IBM xSeries сервера, Cisco рутере, Cisco Catalyst комутаторе, Cisco PIX Firewall i Cisco LightStream ATM switch. Поред тога, Рачунарски факултет поседује већи број наменских рачунара и опреме за инфраструктурну подршку: сервер за видео надзор и видео стриминг, web сервер, комуникациони уређаји у свакој учионици и лабораторији (Cisco, Allied Telesyn, Linksys, TrendNet), тачке приступа за бежичну мрежу, HP i APC UPS уређаји, оптички линк од 100Мб/с за перманентну везу са ISP, итд. 


Реализација пројекта ће омогућити студентима РАФ-а приступ најсавременијим постојећим технологијама које у својим окружењима користе водеће светске компаније и стицање знања које ће им помоћи да у својим будућим радним срединама буду носиоци пројеката технолошког развоја.

 

Нова серверска опрема на Рачунарском факултету

dell-pe-t630-front-back

 

Oprema - RAFOprema - RAF

 

Oprema - RAFOprema - RAFOprema - RAF

 

Oprema - RAFOprema - RAFBladeServer 

Локација

Zgrada fakulteta - Racunarski fakultet
Универзитет Унион - Рачунарски факултет
Кнез Михаилова 6/VI
11000 Београд

Тел: 011-33-48-079, 011-33-48-081,
011-26-27-613, 011-26-33-321
Fax: 011-26-23-287
Библиотека - радно време: 10-19h
Секретаријат - радно време: 09-21h
E-mail адресе:
raf (@) raf.rs
sekretarijat (@) raf.rs
marketing (@) raf.rs

О оснивачу

Попуњавајући дугогодишњу празнину класичног образовања у домену рачунарства код нас, фирма CET (Computer Equipment and Trade) је основала прво Рачунарски факултет, а затим и прву приватну Рачунарску гимназију у Србији.

Фирма CET је основана 1990. године, а бави се обуком за рад на рачунарима, издаваштвом и продајом домаће компјутерске литературе. Данас је фирма организована у два различита одељења: CET издаваштво и CET школски центар.

CET Школа рачунара је лидер у неформалном информатичком образовању, иза које је више од 25 година успешног рада и преко 49.500 задовољних полазника, а у понуди је преко 70 обука како за почетнике тако и за професионалце.

Наши професионални тренери ће вас научити вештинама рада на рачунару у основним програмима и припремити за полагање међународно признатих ИТ сертификата. Обуку држи изузетно мотивисан и високо квалификован тренерски кадар, са великим професионалним искуством, али и радом са људима. 

Још једна од предности CET Школе рачунара је рад у малим групама, које чине до 10 полазника. То омогућава посвећеност појединцу и његовим потребама, чиме се полазници успешно припремају за самостални рад и полагање међународних сертификата.

Настава се изводи на врхунској опреми и најновијим верзијама софтверских пакета. Обуке се стално иновирају и прилагођавају новим верзијама програма, коју прати и адекватна рачунарска литература.

CET је лидер на нашем тржишту када је у питању издаваштво стручне компјутерске литературе. До сада смо издали преко 400 наслова рачунарских бестселера. Такође смо  ауторизовани преводиоци за издавачке куће: Microsoft Press, Wrox, Addison-Wesley, Hayden, SAMS, NRP, QUE, M&T, Sybex и многе друге светске издаваче.

 

О факултету

Након петнаестогодишњег искуства, великог броја полазника, сертификованих IT професионалаца, фирма CET - Computer Equipment and Trade одлучила је да понуди и високо образовање у области рачунарства, оснивањем Рачунарског факултета.

На основу решења 612-00-1/03-01 издатог 19.6.2003. године, од стране Републичког Савета за развој универзитетског образовања, CET је овлашћен да оснује Рачунарски факултет. Рачунарски факултет Универзитета Унион уписан је у судски регистар Трговинског суда у Београду 10.7.2003. године, регистарски уложак број 5-741-00. Министарство просвете и спорта издало је Решење којим се утврђује да Рачунарски факултет Универзитета Унион у Београду испуњава кадровске, просторне и техничке услове за почетак рада и обављање прве године основних студија – број: 022-05-00204/2003-04, од 19.11.2003. године.

Министарство просвете и спорта Републике Србије дало је сагласност на План и програм основних студија на Рачунарском факултету Универзитета Унион, које трају четири године, дана 24.2.2004. године под бројем 612-00-00113/2002-04. Министарство просвете и спорта издало је Решење којим се утврђује да Рачунарски факултет у Београду испуњава кадровске, просторне и техничке услове за почетак рада и обављање друге, треће и четврте године основних студија – број: 119-05-00152/2004-04, од 29.9.2004. године.

Министарство просвете и спорта Републике Србије дало је сагласност на План и програм магистарских студија на Рачунарском факултету, дана 12.9.2005. године под бројем 612-00-219/2005-04 за смерове: Рачунарске науке, Рачунарско инжењерство, Софтверско инжењерство, Информациони системи.

На основу Правилника о врсти образовања наставника и стручних сарадника у гимназији информатичког смера („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 4/2006 и 2/2008.) дипломирани студенти Рачунарског факултета Универзитета Унион могу изводити наставу и друге облике образовно-васпитног рада у гимназијама информатичког смера.

Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета (IV ciklus) Националог савета за високо образовање, Рачунарски факултет, Универзитет Унион, успешно је завршио 2009. процес прве акредитације. Рачунарски факултет је према решењу бр. 612-00-1424/2008-04 акредитован као установа и акредитовано је седам студијских програма у два поља - природно-математичко и техничко-технолошко поље. Министарство просвете Републике Србије је 2011. године Рачунарском факултету издало дозволу за рад број 612-00-00956/2010-04.

Рачунарски факултет је успешно реакредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета, донетом 20.03.2015. године. Према уверењу бр. 612-00-02672/2013-04 акредитовано је једанаест студијских програма у три поља: природно-математичком, техничко-технолошком и уметничком пољу. 

Рачунарски факултет је успешно реакредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета, донетом 20.07.2021. године. Према уверењу бр. 660-01-00014/60 акредитовано је тринаест студијских програма у три поља: природно-математичком, техничко-технолошком и уметничком пољу. 

 

Мисија

 

Знање, образовање и иновације за свет који се мења

Као центар знања, посвећени смо стварању, ширењу и очувању знања као и његовој примени за општу добробит нашег друштва. Студентима обезбеђујемо образовање које је комбинација ригорозног академског приступа и узбудљивог истраживања заснованог на интелектуалним изазовима које стварају високе технологије. Пратимо светске трендове, али и померамо границе у свим областима рачунарства.

 

Визија

 

Лидерство у области високих технологија

Јединство образовања и истраживања у области високих технологија које утиче на позитивне промене у друштву. Интердисциплинарсност која обухвата научне, технолошке, хуманистичке и креативне делатности, уз разбијање стереотипа и бирократских ограничења.

 

Циљеви

 

  • Стварање слободоумних, критичких, предузетних и креативних појединаца који својим радом доприносе напретку друштва.
  • Подстицање поштовања, прихватања различитости, међусобне толеранције и поштовања људских права и основних слобода.
  • Спровођење високих етичких начела која су саставни део студијских програма и начина студија.
  • Успостављање студијских програма који су прилагођени најновијим светским достигнућима у науци и образовном процесу.
  • Обезбеђивање свих неопходних ресурса за реализацију образовне и научно-истраживачке делатности.
  • Сарадња са привредним и друштвеним организацијама у циљу решавања техничких проблема и подстицања развоја.
  • Непрестано праћење и унапређивање квалитета наставног процеса, усавршавање наставника и сарадника, обезбеђивање услова за извођење студијских програма, ефикасна унутрашња организација и активна сарадња са окружењем.
  • Организовање програма континуираног образовања.
  • Одрживо и стабилно финансирање које гарантује академску слободу, економску и политичку независност.

Издавачка делатност

Рачунарски факултет је, у склопу своје издавачке делатности, до сада објавио преко 40 наслова уџбеника и монографија. Као члан конзорцијума ComSIS, издавач је научног часописа Computer Science and Intformation Systems који се налази на Science Citation Index Expanded (SCIe) by Thomson Reuters, као и на SCIdeks CEON-a и Народне библиотеке Србије.

Структуре података и организација датотека
Аутор(и): Павле Могин
Година: 2008
Број страна: 472
ИСБН: 978-86-7991-328-9
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Основе дизајна и анализе алгоритама
Аутор(и): Дејан Живковић
Година: 2007
Број страна: 498
ИСБН: 978-86-7991-327-2
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Усмено и писмено изражавање
Аутор(и): Вук Милатовић
Година: 2007
Број страна: 224
ИСБН: 978-86-7991-316-6
Ниво: Н/А
   
Java 2, Том II - Напредне технике, превод седмог издања
Аутор(и): Cay S. Horstmann, Gary Cornell
Година: 2008
Број страна: 1030
ИСБН: 978-86-7991-302-9
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
OpenGL практикум
Аутор(и): Драган Цветковић, Драган Марковић, Ненад Дулановић
Година: 2006
Број страна: 592
ИСБН: 86-7991-301-4
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Оперативни системи: Принципи унутрашње организације и дизајна
Аутор(и): William Stallings
Година: 2007
Број страна: 850
ИСБН: 86-7991-291-3
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Од почетка... Java 2, JDK 5
Аутор(и): Ivor Horton
Година: 2006
Број страна: 1512
ИСБН: 86-7991-299-9
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Од почетка... SQL Server[/xa} 2005 programiranje
Autor(i): Robert Vierira
Godina: 2006
Broj strana: 728
ISBN: 86-7991-300-6
Nivo: Početni-srednji
   
Kombinatorika i grafovi, Pregled i prilozi
Autor(i): dr Dragoš Cvetković i dr Slobodan Simić
Godina: 2006
Broj strana: 226
ISBN: 86-7991-294-8
Nivo: Univerzitetski udžbenik
   
Matematička analiza - Teorija, primeri, zadaci za studente računarstva
Autor(i): Milan Merkle
Godina: 2006
Broj strana: 418
ISBN: 86-7991-296-4
Nivo: Univerzitetski udžbenik
   
Zadaci iz matematike i informatike - za prijemni ispit na Računarskom fakultetu u Beogradu
Autor(i): dr Dragan Cvetković, dipl. ing.
Godina: 2006
Broj strana: 550
ISBN: 86-7991-289-1
Nivo: Opšti
   
Java 2, Том I - Основе, превод седмог издања
Аутор(и): Cay S. Horstmann, Gary Cornell
Година: 2007
Број страна: 800
ИСБН: 978-86-7991-288-6
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Организација и архитектура рачунара: Пројекат у функцији перформанси, превод седмог издања
Аутор(и): William Stallings
Година: 2006
Број страна: 808
ИСБН: 86-7991-290-5
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Рачунарска графика
Аутор(и): Драган Цветковић
Година: 2006
Број страна: 474
ИСБН: 86-7991-287-5
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
C++ GUI programiranje sa Qt 3 + CD
Аутор(и): Jasmin Blanchette, Mark Summerfield
Година: 2004
Број страна: 452
ИСБН: 86-7991-286-7
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Софтверско инжењерство, теорија и пракса
Аутор(и): Shari Lawrence Pfleeger, Joanne M. Atlee
Година: 2006
Број страна: 750
ИСБН: 86-7991-284-0
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Дизајнирање корисничког интерфејса
Аутор(и): B. Shneiderman, C. Plaisant
Година: 2005
Број страна: 632
ИСБН: 86-7991-282-4
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Увод у Matlab 7
Аутор(и): D. Etter, D. Kuncicky i dr.
Година: 2005
Број страна: 302
ИСБН: 86-7991-271-9
Ниво: Почетни-средњи
   
Увод у Mathcad 11
Аутор(и): Ronald W. Larsen
Година: 2004
Број страна: 274
ИСБН: 86-7991-270-0
Ниво: Почетни-средњи
   
Умрежавање рачунара: Од врха ка дну, превод 4. издања
Аутор(и): James F. Kurose, Keith W. Ross
Година: 2009
Број страна: 886
ИСБН: ИСБН 978-86-7991-339-5
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Дискретна математика са комбинаториком
Аутор(и): James A. Anderson
Година: 2005
Број страна: 1216
ИСБН: 86-7991-269-7
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Програмски језик C, решења задатака
Аутор(и): Tondo, Gimpel
Година: 2004
Број страна: 231
ИСБН: 86-7991-255-7
Ниво: Почетни-средњи
   
Програмски језик C
Аутор(и): Kernighan, Ritchie
Година: 2003
Број страна: 285
ИСБН: 86-7991-243-3
Ниво: Почетни-средњи
   
Визуелно моделовање: Rational Rose 2002 и UML
Аутор(и): Terry Quatriani
Година: 2003
Број страна: 282
ИСБН: 86-7991-218-2
Ниво: Средњи-професионални
   
Објектно оријентисано конструисање софтвера
Аутор(и): Bertrand Meyer
Година: 2002
Број страна: 1296
ИСБН: 86-7991-199-2
Ниво: Средњи-професионални
   
Рефакторисање - Побољшање дизајна постојећег кода
Аутор(и): M. Fowler i dr.
Година: 2003
Број страна: 454
ИСБН: 86-7991-202-6
Ниво: Почетни-средњи
   
Објектно оријентисани начин мишљења
Аутор(и): Matt Weisfeld
Година: 2003
Број страна: 243
ИСБН: 86-7991-203-4
Ниво: Средњи
   
Хеуристике објектно оријентисаног дизајна
Аутор(и): Arthur J. Riel
Година: 2003
Број страна: 403
ИСБН: 86-7991-200-X
Ниво: Средњи-професионални
   
Готова решења - Елементи објектно оријентисаног софтвера
Аутор(и): Helm, Gamma, Johnson ... 
Година: 2002
Број страна: 418
ИСБН: 86-7991-153-4
Ниво: Почетни-средњи
   
TCP/IP - принципи, протоколи и архитектура
Аутор(и): D. E. Comer
Година: 2001
Број страна: 779
ИСБН: 86-7991-142-9
Ниво: Средњи-професионални
   
UML Водич за кориснике
Аутор(и): [xа}Бооцх, Румбаугх, Јацобсон{/xа}
Година: 2001
Број страна: 506
ИСБН: 86-7991-111-9
Ниво: Почетни-средњи
   
C++ Изворник
Аутор(и): S. B. Lippman, J. Lajole
Година: 2000
Број страна: 1262
ИСБН: 86-7991-107-0
Ниво: Почетни-средњи-професионални
   
Основе језика C++
Аутор(и): S. B. Lippman
Година: 2000
Број страна: 292
ИСБН: 86-7991-106-2
Ниво: Почетни-средњи