Мултимедијални дизајн - Основне студије

dizajn

Мултимедијални дизајн је студијски програм у домену визуелних и аудио уметности, који има за циљ да студенти науче да креирају рачунарске мултимедијалне садржаје. Реч је о интердисциплинарном програму који обједињује знања из области сликарства, графичког дизајна, типографије, фотографије, анимације, интерактивних рачунарских медија, дизајна звука, дизајна ентеријера, рачунарства и теорије уметности. 

Опширније...

 

Још фотографија музичког студија

Назив студијског програма: Мултимедијални дизајн (реакредитован 2021.)
Претходни назив студијског програма: Рачунарски дизајн (акредитован 2016.)
Трајање: 4 године (240 ЕСП бодова)
Звање: Дипломирани дизајнер
Број студената који се уписују у прву годину: до 20 студената

Услови за упис:


Акредитација и дозвола за рад