Рачунарски дизајн - Основне студије

dizajn

Рачунарски дизајн је студијски програм у домену визуелних уметности. Реч је о интердисциплинарном програму који интегрише области образовања из домена ликовне уметности, графичког дизајна, интерактивних рачунарских медија, анимације, композитне дигиталне слике, фотографије, филма, дизајна звука, теорије уметности и рачунарства.

 

Још фотографија музичког студија

Назив студијског програма: Рачунарски дизајн
Трајање: 4 године (240 ЕСП бодова)
Звање: Дипломирани дизајнер
Број уписаних по години: 20 студената

Диплома је призната у иностранству у складу са Болоњском декларацијом.

Више о предметима музичке продукције

Услови за упис:


Акредитација и дозвола за рад

 

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079